top_banner

Rozdział 12.

Wielka transformacja ustrojowa
(1989–2010).

str. 6

W 2010 roku ma przypaść na dopłaty około 13 miliardów złotych, a wpłynęło 1.370.000 wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich (Internet).
Aby otrzymać dopłatę bezpośrednią należy posiadać w sumie minimum 1 ha użytków rolnych uprawianych lub utrzymanych w dobrej kulturze, czyli pole ma być raz w roku zaorane i odchwaszczone, a łąki raz w roku skoszone. Każdy rolnik, aby otrzymać dopłatę musi złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Pod względem ekonomicznym najbardziej wydajne i dochodowe są gospodarstwa o dużych powierzchniach, które charakteryzują się wysoką specjalizacją. Rolnicy posiadający niskie dochody mogą tylko w niewielkim stopniu inwestować w nowe technologie. Oczywiście właściciele wielkich majątków ziemskich najbardziej ze wszystkich korzystają z unijnych dopłat bezpośrednich, np.(dane Internet):
w 2006 roku 795.552 gospodarstwa o powierzchni 1–5 ha otrzymały kwotę w wysokości 1.072.897.134 zł, podczas gdy tylko 45 gospodarstw o wielkości ponad 3000 ha otrzymało aż 101.308.216 zł (!).
W pierwszym przypadku na gospodarstwo przypadało więc średnio 1348 zł, a w drugim – 2.251.294 zł. Największe gospodarstwo miało 12.396 ha (Internet)

Obecnie większość krajów tzw. „starej Unii” posiada gospodarstwa duże, specjalistyczne, a średnia wielkość gospodarstw wynosi:
we Francji – 63 ha, w Niemczech – 52 ha, Szwecji – 83 ha, Hiszpanii – 31 ha, Austrii – 25 ha.
Są one nastawione na intensyfikację produkcji rolnej i handel towarami rolniczymi.
W Polsce średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwach rolnych wynosiła kolejno:
w 2007 roku – 9,98 ha, w 2008 – 10,02 ha, w 2009 - 10,15 ha, w 2010 - 10,23 ha.
Widać z tego, że wprawdzie systematycznie, ale za to bardzo powoli rośnie u nas średnia wielkość gospodarstw rolnych.

W 2010 roku, w rozbiciu na województwa, sprawa średniej wielkości gruntów przedstawia się następująco:
dolnośląskie – 15,72 ha; kujawsko–pomorskie – 15,01 ha; lubelskie – 7,40 ha; lubuskie – 20,32 ha; łódzkie – 7,42 ha; małopolskie – 3,83 ha; mazowieckie – 8,44 ha; opolskie – 17,83 ha; podkarpackie – 4,47 ha; podlaskie – 12,11 ha; pomorskie – 18,84 ha; śląskie – 6,83 ha; świętokrzyskie – 5,42 ha; warmińsko–mazurskie – 22,95 ha; wielkopolskie – 13,43 ha; zachodniopomorskie – 30,30 ha (Internet)

W 2006 roku z dopłat unijnych skorzystało u nas 1.461.515 rolników. W rozbiciu na przedziały wielkości gruntów – indywidualni rolnicy posiadali wtedy następujące wielkości ziemi (Internet): br /> 1–5 ha = 853.469 gosp.(58,4%); 6–10 ha = 303.668 (20,8%); 11–15 ha = 133.926 (9,2%); 16–20 ha = 64.151 (4,4%); 21–30 ha = 53.443 (3,7%); 31–40 ha = 20.570 (1,4%); 41–50 ha = 10.123 (0,7%); 51–100 ha = 14.090 (1,0%); 101–200 ha = 4.189 (0,3%); 201–300 ha = 1.405 (0,1%); 301–500 ha = 1.236 (0,1%); 501–1000 ha = 887 (0,1%); 1001–3000 =319 (0,02%); ponad 3000 ha = 39 (0,003%).

W 2007 roku liczba gospodarstw rolnych wynosiła około 2.579.000, z czego 1.804.000 to gospodarstwa powyżej 1 ha, a około 771.000 to gospodarstwa poniżej 1 ha. Z tego działalność rolniczą prowadziło 2.391.000 gospodarstw, z czego więcej niż 1 ha miało około 1.742.000 gospodarstw, w wśród nich działalność inną niż rolnicza prowadziło około 115.000, a około 80.000 uprawiało tylko ogrody na samozaopatrzenie (Internet).

Rolnicy mogą otrzymywać dopłaty do rent strukturalnych. W latach 2007–2013, ze środków unijnych, prowadzone są działania wśród rolników w wieku przedemerytalnym mające na celu poprawę struktury agrarnej kraju oraz przyśpieszenia wymiany pokoleniowej wśród osób prowadzących gospodarstwo rolne. Chodzi także o poprawę rentowności i konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich przejmowanie przez osoby dobrze przygotowane do zawodu rolnika. W ten sposób ma ulec zmniejszeniu liczba małoobszarowych i mało rentownych gospodarstw prowadzonych przez rolników w wieku przedemerytalnym, ma zapewnić się im źródła dochodów po rezygnacji z gospodarowania, ma zmniejszyć się też w ten sposób bezrobocie wśród młodych na wsi. Brani są pod uwagę w tej akcji rolnicy ubezpieczeni w KRUS, posiadający gospodarstwa powyżej 1 ha, w wieku od 50 do 59, czyli w przedziale wiekowym umożliwiającym ubieganie się o rentę strukturalną w latach 2007–2013. Wśród rolników ubiegających się o dopłaty bezpośrednie w 2006 roku, a więc aktywnych kierowników gospodarstw, było 20% osób powyżej 55 roku życia.

Ponieważ Polska wynegocjowała z Unią otwarcie niżej oprocentowanych linii kredytowych, Rząd chce w przyspieszonym tempie zasilić gospodarstwa indywidualne ziemią pochodzącą z gospodarstw dzierżawców, a także ciągle pozostającą w zasobach Agencji Nieruchomości Rolnych. Dlatego projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przewiduje, że dzierżawcy będą mogli odnawiać umowy pod warunkiem oddania 30% areału. Do końca 2010 roku Agencja chce wystawić do sprzedaży 80 tysięcy hektarów gruntów, a w roku następnym będzie przygotowywała do sprzedaży 300 tysięcy hektarów. Akcja ta będzie trwała do 2013 roku.

Na wsi mieszka obecnie około 39% ludności kraju i jest to 14.889.100 mieszkańców Polski, a w 1946 roku na wsi mieszkało 16.109.000 osób, czyli zaledwie około 1,2 miliona więcej.
Ciekawym zjawiskiem współczesnym jest to, że w ramach migracji wewnętrznych więcej osób osiedla się dziś na wsi, niż z niej odchodzi:
w latach 2001–2005 na wsi osiedliło się 927.300 osób; w roku 2005 – przybyło tam 192.400 osób; w 2008 – 192.600; w 2009 roku – 153.100.
Per saldo jest to o 241.300 osób więcej, niż ilość osób, która w tym czasie odeszła ze wsi na stałe.

Skąd wziął się taki trend?
Może to jakaś swoista moda na sielskość powoduje, że kto może ten przenosi się na wieś, byle by tylko znaleźć się jak najdalej od wielkomiejskiego zgiełku.
Na wsi można spełnić swe marzenia o „domu z ogródkiem”, znajdzie się tam gwarantowaną ciszę, spokój i bezpośredni kontakt z naturą. Dzięki rozwiniętej komunikacji samochodowej dzisiejsi ludzie są bardziej ruchliwi, a na wsi dostępne są takie same udogodnienia w domach, jakie jeszcze niedawno były tylko w miastach, włącznie z komunikacją za pośrednictwem Internetu.

Zimowy pejzaż

6. Zima w Wójcinie (w.pl: Galeria / Wójcin dziś)

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej