top_banner

O Wójcinie

Wójcin to wieś położona w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego nad rzeką Prosną, w jej górnym biegu.
Należy administracyjnie do gminy Łubnice, powiatu - wieruszowskiego.
Tu informacje z Wikipedii

W latach 1975–1998 należał do nieistniejącego dziś woj. kaliskiego.
Dokładne współrzędne geograficzne to 51°10’ 28" N i 18°14’ 30" E (zobacz na mapie poniżej), które podaję dla odróżnienia od innych miejscowości noszących tą samą nazwę w Polsce, a jest ich aż 7, choć Nasz Wójcin jest z nich największy i najładniejszy ;)!

Jego historię aż po dzień dzisiejszy możecie prześledzić w dziale historycznym
To tu do 1939 roku znajdowała się południowa granica Państwa Polskiego którą stanowiła rzeka Prosna.Jest wsią typowo rolniczą, ale przeważająca część ludności pracuje dziś poza rolnictwem.
Rzeźba terenu wokół Wójcina ma charakter falistej równiny, rozciętej doliną rzeczną Prosny i jej dopływów. Najwyżej położony obszar  201 m n.p.m. w okolicach Łubnic, najniższy 168 m n.p.m. w okolicach Goli. Najwyższe spadki terenu cechują wąskie strefy przykrawędziowe doliny Prosny mające niekiedy postać skarp. Zbocza wzgórz osiągają na dłuższych odcinkach nawet spadki rzędu 25 m na 1 km. Położony jest na tzw. progu Woźnicko – Wieruszowskim, pomiędzy terenami Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, które kończą się w okolicach Wielunia, a Wzgórzami Wieruszowskimi i Ostrzeszowskimi. Od Wójcina ma także nazwę rejon wzniesień wokół, czyli Kępa Wójcińska - nazwa używana na mapach hydrograficznych i dokładnych mapach topograficznych.

Wójcin jest wsią bardzo rozległą, która zajmuje ok. 16 km kwadratowych powierzchni, więc aby przejechać z jednego krańca na drugi trzeba pokonać czasem i 5,5 km, a do dziś można zobaczyć pozostałości „zabudowy owalnicowej” w układzie dróg i zabudowy mieszkalnej w pobliżu „centrum”.

Na terenie Wójcina znajdują się:

oraz warsztaty mechaniki pojazdowej, gospodarstwa ogrodnicze, gospodarstwa rolne, hodowlane, itp.

Poza zakładami i instytucjami na terenie Wójcina działają następujące organizacje :

Najbardziej rozpoznawalną budowlą w Wójcinie jest oczywiście, górujący nad całą okolicą, a wybudowany na sztucznym wzniesieniu w centrum wsi kościół parafialny p.w. św. Katarzyny i Walentego wybudowany w latach 1913-1920.

dwor

Koło niego lub niedaleko krzyżują się główne drogi komunikacyjne
przebiegające przez ten teren :

 • „główna” droga powiatowa o nr. 4510 E (Opatów) – Wójcin – Łubnice – (Wieluń)
 • powiatowa 4724 E Wójcin – Gola 
 • powiatowa 4725 E Wójcin – Żdżary
 • powiatowa 4726 E Wójcin – Ludwinów – Dzietrzkowice
 • gminna Wójcin – Chróścin
 • gminna Wójcin – Ladomierz – Kol. Bolesławiec Chróścin

Najbliższymi dużymi szlakami komunikacyjnymi są:
* droga krajowa nr 11 (Poznań-Katowice) w odległości 6 km od Wójcina,
* dawna droga krajowa nr 8, (dziś wojewódzka o nr. 482 i nr.74) położona w odległości 17 km,
* droga ekspresowa S-8 (czyli E-67 relacji Wrocław-Warszawa) położona w odległości 20 km.

Dzięki dobrym walorom klimatycznym teren Wójcina i okolic jest miejscem sprzyjającym uprawianiu turystyki i wypoczynku. Czyste środowisko, bliskość natury sprawiają, że odpoczynek w tutejszych okolicach może zadowolić każdego. W jego pobliżu są trzy kompleksy leśne (las Wójcki, Golski i Chróściński), czysta woda w rzece Prośnie oraz gospodarstwa agroturystyczne powstałe do obsługi turystów (np. Nowiny, Gola czy Chróścin).

Wójcin jak i cała gmina Łubnice jest w 100% objęta zasięgiem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co należy nadal do rzadkości na większości terenów wiejskich.

Najbliższe miejscowości to: Bolesławiec na północy, Łubnice na wschodzie, Chróścin na zachodzie i Gola na południowym - zachodzie. Za Prosną wieś Borki i miasteczko Byczyna należące już do województwa opolskiego. Bezpośrednio od północy z Wójcinem graniczy wieś Andrzejów, która mimo odrębnego sołectwa traktowana jest przez miejscowych jako "dzielnica" Wójcina.

Na dzień dzisiejszy oba sołectwa Wójcin i Andrzejów zamieszkuje ok. 1184 mieszkańców (2015). Dokładniejsze zestawienie znajdziesz tu (Wójcin, Andrzejów, Gola)

Choć w Wójcinie każda ulica ma nazwę, a jest ich razem z Andrzejowem aż 21, to funkcjonują nazwy własne dzielnic (często także występujące na mapach) od najdawniejszych lat utrwalone w świadomości jej mieszkańców:

 • ul. H. Sawickiej (do 2017r.) zwana jest – „Ladomierz” czy też dawniej „Ludomierz”, od 31.08.2017 zmieniona nazwa na ul. Ladomierz
 • ul. Dzierżyńskiego (do 2017r.) i Mieszka I to - „Makowszczyzna”,
  od 31.08.2017 zmieniona nazwa na ul. Makowa
 • ul. Mickiewicza to – „Aniołki”,
 • ul. Dolna – „Pasternik”,
 • ul. Zielona – „Kaczmarucha”,
 • ul. Kołłątaja (północna część) i Chopina – „Nowiny”,
 • ul. Świerczewskiego (do 2017r.) – „Duża stronka”,
  od 31.08.2017 zmieniona nazwa na ul. Strażacka
 • ul. Orzeszkowej - „Mała stronka” ,
 • ul. Zawadzkiego (do 2017r.) – „Folwark”,
  od 31.08.2017 zmieniona nazwa na ul. Strzelecka
 • ul. Sienkiewicza – „Galicja”,
 • ul. Sienkiewicza (koniec) i ul. Kopernika – „Padoły”
 • ul. Kochanowskiego – „pod Chróścinem”.

Rzadziej już używane, ale spotykane nazwy to:

 • „Bagienka” – okolice położone za Folwarkiem w stronę Goli,
 • „Papiernia” – okolice młyna w Wójcinie, (dziś mówimy "Pod młynem")
 • „Podlipka” – którą dziś trudno zlokalizować, ale to prawdopodobnie tereny ul. 22 Lipca, (od 31.08.2017 zmieniona nazwa ul. Krótka), lub też Aniołków, czyli. ul. Mickiewicza (?)

Do niedawna Wójcin miał własny kod pocztowy 98 – 431, ale po zmianach w 1999 został przyłączony do kodu poczty Łubnice, czyli 98 – 432.

Wójcin położony jest w górnym biegu rzeki Prosny, która jest jednocześnie jej południową granicą za którą rozciągają się już tereny Śląska Opolskiego.  Być może w przyszłości powstanie w pobliżu zbiornik małej retencji Wójcin - Gola, którego plany budowy wpisało do realizacji kiedyś województwo Opolskie, a  poparło także województwo Wielkopolskie i Łódzkie. Oby te plany stały się kiedyś faktem.

Rzeka Prosna to 14-ta  rzeka w Polsce pod względem długości, a także lewy dopływ Warty, która także biegnie niedaleko bo w okolicach Działoszyna i Załęcza, a oddziela je pasmo wzniesień Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej. Jej źródła  znajdują się niedaleko Wójcina (ok. 40 km), pomiędzy Gorzowem Śląskim, a Olesnem niedaleko miejscowości Wolęcin – Radłów. Jej koryto na terenie Wójcina zostało uregulowane i umocnione w latach 60 ubiegłego stulecia.

dwor

W obrębie płaskiego dna doliny Prosny występują liczne, rozległe obniżenia zajmowane przez podmokłości i zabagnienia. W wielu miejscach są one odwadniane przez sieć rowów melioracyjnych,  które tworzą wraz z ciekami naturalnymi skomplikowany układ hydrograficzny.  Bardzo wysoko oceniane są również kompleksy roślinności doliny Prosny i obszarów bezpośrednio do niej przylegających. Jest to w przeważającej ilości trawiasta roślinność,  półnaturalna związana z użytkami zielonymi oraz roślinność związana z uprawami rolnymi. Ostatnio już mało użytkowana rolniczo ze względu na zanikającą hodowlę bydła i brak jej opłacalności. Ale za to tworzy się doskonałe naturalne siedlisko dla zwierząt i roslin.

Dolina Prosny jest obszarem bardzo ciekawym i zróżnicowanym; dzięki towarzyszącej starorzeczom i rowom melioracyjnym roślinności szuwarowej, muraw zalewowych i zmienno wilgotnych łąk, zadrzewieniem z wierzby kruchej, olszy czarnej i wierzby trójpręcikowej, rozległym panoramom i wnętrzom krajobrazowym obszar ten zaliczyć możemy do jednego z najładniejszych i najciekawszych miejsc w tej okolicy. Również na jej terenie spotkać można wiele gatunków roślin objętych ochroną i zagrożonych wymarciem.

dwor

Z gatunków objętych ścisłą ochroną występują tu: (dane niepełne)

 • Storczyk szerokolistny (Dactylorhiza majalis),
 • Goździk pyszny (Dianthus superbus),
 • Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),
 • Bluszcz zwyczajny (Hedera helix),
 • Widłak goździsty (Lycopodium clavatum),
 • Grążel żółty (Nuphar luteum).

Z gatunków objętych ochroną częściową występują:

 • Płucnica islandzka (Cetraria islandica),
 • Konwalia majowa (Convallaria majalis),
 • Kruszyna pospolita (Frangula alnus),
 • Kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium),
 • Paprotka zwyczajna (Polypopdium vulgare),
 • Porzeczka czarna (Ribes nigrum).

Można tu również spotkać siedliska gatunków zagrożonych wymarciem. Są to:

 • Klon polny (Acer campestre),
 • Szczywół plamisty (Conium maculatum),
 • Głóg odgiętoszyjkowy (Crataegus curvisepala),
 • Szczaw gajowy (Rumex sanguineus),
 • Kalina koralowa (Viburnum opulus).

Na terenie Wójcina do 2022 roku był położony jedyny w okolicy pomnik przyrody, wpisany do rejestru – Wiąz szypułkowy, o obwodzie pnia 351 cm –  ”Mikołaj”. 

dwor

Rósł do lata 2022 roku (uschnął i został przycięty, dziś pozostał jedynie jego pień) przy ul. Młyńskiej  (pole uprawne – przy ”kozackiej drodze”, na skrzyżowaniu dróg niedaleko mostu na rzece Prośnie). Droga ta prowadzi do młyna i łąk nad Prosną.

Obszary leśne, podmokłe, łąki, pastwiska, dolina rzeczna, bagna i torfowiska, całe to bogactwo siedlisk powoduje, że chętnie bytuje tu ponad 100 gatunków ptaków, wiele gatunków gadów i płazów, ssaków oraz bardzo bogaty świat owadów, w tym chronione w Polsce kozioróg dębosz i jelonek rogacz. Do najbardziej cennych z punktu widzenia ochrony środowiska należą występujące tu gatunki ptaków: żuraw, perkozek, czajka, kszyk, krwawodziób, bocian biały, bocian czarny, pustułka, sowa uszata, lelek kozodój, dudek pospolity, zimorodek, słownik szary, słownik rdzawy, trzcinniczek i wiele innych.

Wśród zwierzyny łownej spotkać można jelenia, sarnę, dzika, zająca, bażanta, dziką kaczkę, kuropatwę. Oprócz nich występuje tu wiele gatunków gadów (jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata), i płazów, których ulubionym miejscem bytowania są zbiorniki wodne.

Ciekawa jest również hydrofauna Prosny i jej dopływów. Oprócz gatunków popularnych w rzekach stwierdzono obecność kilku gatunków ryb chronionych: kozy, różanki, śliza i piskorza. Wśród zamieszkujących rzeki bezkręgowców napotkać można na wrotki, pijawki, widłogonki, widelnice i pluskwiaki.

Wójcin niestety pozbawiony jest bogactw mineralnych. Sporadycznie tylko i na niewielką skalę wydobywany jest na cele budowlane żwir i piasek. Eksploatowane w przeszłości w dolinie Prosny złoża torfu straciły obecnie znaczenie gospodarcze lub uległy dewastacji. Ostatnią próbę wykorzystywania ich podjął prof. Tołpa z Wrocławia pracując nad wyprodukowaniem „torfowego preparatu antyrakowego”.

Położenie Prosny w pobliżu Wójcina ma i miało także w przeszłości duże znaczenie dla zamieszkujących w jej pobliżu, do 1939 roku była to rzeka graniczna pomiędzy Rzeszą Niemiecką, a Państwem Polskim, wcześniej także granicą dla zaborów: niemieckiego, rosyjskiego i później Księstwa Warszawskiego.

Do najciekawszych miejsc w okolicach Wójcina oprócz opisanej wyżej doliny Prosny zaliczyć należy: ruiny średniowiecznego zamku w Bolesławcu, średniowieczną zabudowę pobliskiego miasteczka Byczyny, zabytkowe drewniane kościoły w pobliskich wsiach – Łubnice, Chróścin, Bolesławiec, Gołkowice, Miechowa, zamek i cerkiew rosyjskiego generała Łopuchina w sąsiednim Chróścinie, stary las kluczowski i wiele innych miejsc niewymienionych, a wartych zobaczenia.

Doceniając wartości krajobrazowe i turystyczne okolic – utworzono na tym terenie „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny” Taka forma ochrony wprowadzona została w 1996 r. uchwałą Wojewody Kaliskiego i później także Wojewody Łódzkiego w 2009 roku.

Przez Wójcin przebiegają szlaki rowerowe „czerwony” i „czarny”.
Czerwony, który biegnie od Goli, a póżniej „ kozacką drogą „ wzdłuż Prosny na „Padoły” i Galicję przez „centrum”, dalej do Łubnic.
Czarny natomiast od Łubnic przez centrum Wójcina na „Makowszczyznę” i dalej do Żdżar.
Jest również "wójcińska pętla rowerowa" długości 11 km. Oznaczona kolorem żółtym, zaczynająca się i kończąca w Wójcinie. Prowadzi przez most i dawne łąki w dolinie Prosny, Las Kluczów i Golę.
A także oznaczona na pomarańczowo trasa "szlaku konnego" z Chróścina przez Wójcin do Łubnic i dalej w kierunku Wróblewa i Skomlina.

Lokalne warunki klimatyczne, czyste środowisko, bliskość natury oraz sieć oznakowanych  szlaków turystycznych sprawiają, iż Wójcin i jego okolice są doskonałym miejscem  sprzyjającym uprawianiu turystki i wypoczynku.

dwor

Zapraszamy więc do odwiedzenia nas w Wójcinie!

Wirtualna wizyta możliwa jest np. przez Geoportal
albo jako (wirtualny spacer) "Strett Live View" w programie "Gogle Earth" albo np. pod tym adresem w dowolnej przeglądarce internetowej. Większe mapy >> np. Google
Geoportal powiatu wieruszowskiego (szczegółowe inf. o obiektach).

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej