top_banner

Rozdział 12.

Wielka transformacja ustrojowa
(1989–2010).

str. 2

Przede wszystkim chyba jednak to, że UE stwarzała nowe możliwości urządzenia się w życiu. Od 2005 roku w walce o władzę liczą się głównie dwie partie Prawicy: liberalna, otwarta na UE, Platforma Obywatelska (PO), z aktualnym premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Bronisławem Komorowskim na czele oraz partia konserwatywno – narodowa i filo – amerykańska Prawo i Sprawiedliwość (PiS), kierowana przez Jarosława Kaczyńskiego, premiera przedostatniego rządu, którego brat Lech, był prezydentem Polski w latach 2005–2010. 10 kwietnia 2010 roku zginął on w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, w której zginęło 96 osób. Byli wśród nich: prezydent z małżonką, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, prominentni przedstawiciele życia politycznego i społecznego, urzędnicy państwowi najwyższego szczebla, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Dyskusja wokół przyczyn tej katastrofy wywołała ogromne podziały w polskim społeczeństwie, co miało wpływ na zaognienie debaty politycznej.

Żałoba narodowa 2010

3. Delegacja z gminy przed Pałacem Prezydenckim w dniach żałoby (w.pl: Galeria / Żałoba 2010)

Partie ludowe reprezentujące interesy producentów rolnych, mieszkańców wsi i małych miejscowości, plasują się przeważnie w parlamentarnym Centrum. Takie usytuowanie czyniło ludowców pożądanym partnerem koalicyjnym dla partii prawicowych i lewicowych, które odnosiły wprawdzie sukcesy wyborcze, ale dla skonstruowania rządu brakowało im większości parlamentarnej. Dzięki umowom koalicyjnym wielu polityków partii ludowych sprawowało prominentne funkcje parlamentarne i rządowe w ostatnim dwudziestoleciu. Pochodzili oni z następujących partii:

ZSL (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe), PSL–PL (Polskie Stronnictwo Ludowe – Porozumienie Ludowe), SL–Ch (Stronnictwo Ludowo – Chrześcijańskie), PSL (Polskie Stronnictwo Ludowe) i Samoobrony (Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej).

Pożytecznym dla wsi rozstrzygnięciem stało się wydzielenie już w 1991 roku ubezpieczeń rolniczych z ZUS i utworzenie oddzielnej dla chłopów Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Kasa ta jest instytucją państwową odpowiedzialną za ubezpieczenie społeczne rolników (emerytalno – rentowe, wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie). Prowadzi ona działalność prewencyjną, rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie oraz pełni funkcję płatnika składek na ubezpieczenia zdrowotne. W roku 2009 przeciętna liczba emerytów i rencistów pobierających emerytury i renty wynosiła 1.426.000 (GUS). Ostatnio jednak coraz większe kontrowersje budzi fakt, że państwo ciągle finansuje z budżetu składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i to bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów, a niektórzy z nich są przecież bardzo zamożni. Ostatnio Trybunał Konstytucyjny 26.10.2010 uznał nawet, że taka praktyka jest niezgodna z Konstytucją i przepis, na podstawie którego tak się dzieje, traci swą moc z upływem piętnastu miesięcy od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

Wynikające z usytuowania w parlamencie i ze zręcznej polityki liderów partyjnych - „zdolności koalicyjne” partii ludowych umożliwiły w minionym dwudziestoleciu wielu politykom tych partii spektakularne kariery polityczne.
Marszałkowie Sejmu: Mikołaj Kozakiewicz (ZSL) i Józef Zych (PSL).
Wicemarszałkowie Sejmu: Henryk Bąk (PSL–PL), Janusz Wojciechowski (PSL), Andrzej Lepper (Samoobrona), Genowefa Wiśniowska (Samoobrona), Ewa Kierzkowska (PSL).
Marszałek Senatu: Adam Struzik (PSL).
Wicemarszałek Senatu: Józef Ślisz (SL–Ch).
Prezes Najwyższej Izby Kontroli: Janusz Wojciechowski (PSL). Premier rządu: Waldemar Pawlak(PSL) dwa razy.
Wicepremierzy rządu: Czesław Janicki (ZSL), Roman Jagieliński (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL) i Waldemar Pawlak (PSL).
Ministrowie Rolnictwa: Czesław Janicki (ZSL), Janusz Byliński (PSL–PL), Gabriel Janowski (PSL–PL), Andrzej Śmietanko (PSL), Roman Jagieliński (PSL), Jarosław Kalinowski (PSL), Andrzej Lepper (Samoobrona), Marek Sawicki (PSL).
Minister Sprawiedliwości: Aleksander Bentkowski (ZSL). Minister Ochrony Środowiska: Bronisław Kamiński (ZSL). Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: Andrzej Kosiniak-Kamysz (ZSL). Ministrowie Budownictwa: Antoni Jaszczak (Samoobrona), Andrzej Aumiller (Samoobrona). Ministrowie Pracy i Polityki Społecznej: Anna Kolata (Samoobrona), Jolanta Fedak (PSL).
Minister Gospodarki: Waldemar Pawlak (PSL). Prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych: Waldemar Pawlak (PSL). 

Aby wyrobić sobie jakąś opinię o preferencjach wyborczych mieszkańców Wójcina i najbliższej okolicy, popatrzmy na kilka wyników wyborczych z ostatnich kilku lat, biorąc pod uwagę wybory: do Parlamentu Europejskiego, do Sejmu i Senatu, prezydenckie i samorządowe.

W 2004 roku w wyborach do Parlamentu Europejskiego najlepsze rezultaty w całym powiecie wieruszowskim osiągnęła Samoobrona, a tuż za nią uplasowało się PSL. Natomiast w czasie drugich Eurowyborów (2009 r.) – zarówno w Wójcinie, jak i w całej gminie Łubnice – najwięcej głosów padło na PSL. Również w wyborach do Sejmu i Senatu w 2007 roku najwięcej głosów uzyskało PSL (JMŁ 92, 93). W czerwcu i lipcu 2010 roku odbyły się dwie tury wyborów prezydenckich, z których podam bardziej szczegółowe informacje:
I Tura.
Wójcin – frekwencja 47,38%. Wyniki osobowe: Komorowski Bronisław 33,86%, Kaczyński Jarosław 29,12%, Napieralski Grzegorz 23,02%, Pawlak Waldemar 6,77%.
Cała gmina Łubnice – frekwencja 49,65%. Wyniki osobowe: Kaczyński Jarosław 37,80%, Komorowski Bronisław 25,81%, Napieralski Grzegorz 18,41%, Waldemar Pawlak 11,31%.

II Tura.
Wójcin – frekwencja 47,44%.
Wyniki osobowe: Kaczyński Jarosław 50,12%, Komorowski Bronisław 49,88% (1 głos !).
Cała gmina Łubnice – frekwencja 47,50%.
Wyniki osobowe: Kaczyński Jarosław 61,49%, Komorowski Bronisław 38,51%.

W listopadzie 2010 roku, czyli pięć miesięcy później, odbyły się wybory do samorządów terytorialnych. Reakcją na zaognienie walki politycznej, jaka nastąpiła wtedy między PO i PiS, był sukces wyborczy bezpartyjnych kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców „Zgoda”, z których trzech dostało się do Rady Gminy, a czwartym radnym został kandydat z listy SLD. Trzeba jednak dodać, że dwóch kandydatów bezpartyjnych było popieranych przez PSL.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej