top_banner

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie

str. 1

www OSP Wójcin
facebook OSP Wójcin

Galerie związane z OSP (chronologicznie)
Galeria z obchodów 100-lecia OSP Wójcin, 16-17.07.2011
Galeria z otwarcia nowych budynków OSP - 19.07.2010
Główna galeria zdjęć OSP (Lata 1925-2024)


.:: Historia

Pierwsze zachowane informacje na temat Straży Ogniowej w Wójcinie pochodzą z początków XX wieku. Ale też nie należy wykluczyć istnienia podobnej grupy w Wójcinie przed rozbiorami Polski i za czasów zaborów. Może o tym świadczyć fakt posiadania przez wieś Wójcin pompy ręcznej do gaszenia pożarów - najprawdopodobniej jednak była to grupa o charakterze doraźnym przy kościele lub miejscowym folwarku. Niestety brak jest na ten temat jakichkolwiek informacji pisanych, które by przetrwały do naszych czasów.

Z zapisów w dokumentach wynika, iż po ostatnim pożarze drewnianego kościoła wójcinskiego, wraz z częścią zabudowań Wójcina w roku 1911, "życie" zmusiło mieszkańców do kolejnych starań u władz Rosji carskiej, by wydała pozwolenie na powstanie i działalność Straży Ogniowej. Starania te poparte przez : z Wójcina - ks. Andrzeja Witulskiego, z Dzietrzkowic - ks. Antoniego Snowackiego, zarządców pobliskich majątków, min; Dzietrzkowice, Łubnice - Jana Rapparda, a w Wójcinie także dyrektora Szkoły Powszechnej - Włodzimierza Szewczuka.
Efektem tych działań była zgoda na powstanie, w listopadzie 1911 roku Straży Ogniowej.
Podobne zezwolenia władze carskie wydały także dla Dzietrzkowic i Łubnic.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Skład Straży Ogniowej około 1925 roku. (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Pierwszym naczelnikiem Ochotniczej Straży Ogniowej w Wójcinie został dyrektor szkoły Włodzimierz Szewczuk, który pełnił tą funkcje do 1916 roku. Od roku 1916 do 1936 funkcję naczelnika pełnił Michał Białek s. Ferdynanda. W roku 1936 rozpoczęto budowę nowej, już murowanej remizy strażackiej wraz z salą widowiskową, a budowę jej zakończono już podczas trwania II wojny światowej. Do tego czasu w Wójcinie cały sprzęt straży mieścił się w drewnianej szopie i nie było tego zbyt wiele, ale z czasem jednostka została należycie umundurowana (patrz zdjęcie z 1930 roku) i wyposażona.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Straż Ogniowa na Placu przed kościołem (Rynek) w tle "czerwona" Szkoła przed dobudową (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Na jej stanie jest ręczna sikawka p. pożarowa i ręczny sprzęt gaśniczy. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku straż miała większe poparcie z racji stacjonowania na tym terenie Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) i ich wsparcia sprzętowego i mundurowego. Od roku 1936 do momentu wybuchu wojny naczelnikiem straży był Franciszek Mendel. Po wyzwoleniu w 1945 straż przemianowano na OSP, a funkcję naczelnika ponownie powierzono sercem oddanemu straży w Wójcinie Michałowi Białkowi synowi Ferdynanda. W roku 1947 na naczelnika straży wybrano Czesława Cichosza, który pełnił tą funkcję do 1951 roku. Pierwszy po wojnie sztandar OSP w Wójcinie zakupiła z własnych funduszy w 1948 roku. Poprzedni, który wykonano w 1912 roku został skonfiskowany przez okupanta w 1942 roku wraz z wszystkimi chorągwiami kościelnymi i dzwonami, które to nigdy już nie powróciły do Wójcina.

W 1948 roku zarząd straży wygląda następująco: Naczelnik - Czesław Cichosz, Prezes - Jakub Adamski, V-ce prezes - ks. St. Ratoń, członkowie zarządu: Konstanty Korek, Czesław Kaczmarek, Florian Dulas, Czesław Kmiecik, Wacław Kurowski.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Skład OSP w 1948 roku przed drzwiami remizy strażackiej (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Pierwszy samochód OSP zakupiła z funduszy własnych w lipcu 1960 roku od jednostki wojskowej w Szczecinku, a był to angielski samochód marki  "Dodge". Przystosowano go do celów straży i od 7 maja 1961 roku był oficjalnie użytkowany podczas akcji gaśniczych w Wójcinie i okolicy. Rok wcześniej w 1960 roku przybudowano do istniejącej remizy strażackiej tzw. "przybudówkę", od strony południowej, którą zaadaptowano na siedzibę wiejskiego klubu.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Uroczyste przekazanie pierwszego samochodu OSP (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

W latach 1962-1966 zarząd wójcińskiej straży pracował w następującym składzie: Prezes - Wilczyński Tadeusz, Naczelnik - Tomaszewski Zbigniew, Gospodarz - Kmiecik Czesław, Skarbnik - Korek Konstanty, Opiekun sztandaru - Polowy Tadeusz, Sekretarz - Piasta Stanisław i członek zarządu - Piasta Jakub. 

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Zdjecie przed remizą ok. 1951 r. (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Od 18 czerwca 1967 roku staż pracowała w składzie: Prezes - Józef Szybak, Naczelnik - Zbigniew Tomaszewski, Skarbnik - Korek Konstanty ( później od 1968 Piasta Tadeusz ), Gospodarz - Kmiecik Czesław, Sekretarz - Sikora Henryk, Z-ca naczelnika - Stanisław Flis, członek - Kwiryn Mielczarek. Komisja rewizyjna: Sikora Konrad, Piasta Jakub, Cichosz Wacław. Wyżej wymieniony skład pracował w Wójcinie do 1972 roku.

W roku 1976 OSP otrzymała nowy samochód marki "Żuk", dla którego przebudowano i przystosowano nowy garaż przy remizie strażackiej.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Drugi wóz bojowy marki "Żuk" (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Od 1973 do 1983 roku władze OSP wyglądały następująco : Prezes - Wilczyński Tadeusz, Naczelnik - Zbigniew Tomaszewski, Skarbnik - Piasta Tadeusz, Sekretarz - Flis Stanisław, Z-ca naczelnika - Kwiryn Mielczarek, członek - Józef Szybak i przybywa nowość - stanowisko  "kulturalnego", którym zostaje wybrany - Stefan Piekielny. Komisja rewizyjna w składzie : Przewodniczący - Sikora Konrad i członkowie : Cichosz Wacław i Noworyta Franciszek.


Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej