top_banner
Dane Archiwalne

Dane z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

Str. 1


Straż Graniczna w Dzietrzkowicach
Placówka SG w Dzietrzkowicach

1/13 Komisariat Straży Granicznej Dzietrzkowice,
Dzietrzkowice dnia 14 Lutego 1930 r.

L.dz. 34/tj/30

Rozgraniczenie odcinka Komisariatu Dzietrzkowice oraz poszczególnych placówek
do: Kierownika Inspektoratu Granicznego Straży Granicznej w m. Wieluń

Poniżej przedkładam szczegółowy spis rozgraniczenia Komisariatu oraz poszczególnych placówek.

Rozgraniczenie odcinka Komisariatu:
Z prawego skrzydła (zachód) graniczy się z Komisariatem Laski od kamienia granicznego Nr 1 wzdłuż rzeki Prosny aż do Wieruszowa wyłącznie. (W Wieruszowie mieści się posterunek inf.) Z lewego skrzydła (wschód) graniczy się z Komisariatem Praszka. Granica rozpoczyna się od kamienia granicznego Nr 21 i idzie w głąb kraju prostą linią do m. Kurów i Kopydłów włącznie.

Placówka I-szej linii – Chróścin:
Graniczy z Komisariatem Laski od punktu – most graniczny Prosna (kamień graniczny Nr. 1 do parku Łopuchina wyłącznie) Teren działania placówki: Wieś Kolonia Chróścin, wieś Chróścin pod zabudowania Starostwa pod Bolesławcem wyłącznie (3 km). Teren falisty odkryty, wysokość wzniesień nie przekracza 188 m. Na prawym skrzydle znajduje się młyn wodno – motorowy Kasandra. Drogi polne prowadzące do Bolesławca, Goli, wsi Chróścin i Wójcina. Dostęp do granicy na całym odcinku z wyjątkiem prawego skrzydła z powodu bagien, na długości około 1-go kilometra.

Placówka 1-szej linni – Gola:
Graniczy od parku Łopuchina (Kam. Gran. Nr 3) włącznie do 300 metrów za Kam. Gran. Nr 7 (przy zbiegu rzeki granicznej Prosna stare i nowe koryto) Teren lekko falisty. Na północno-zachodnim prawym skrzydle znajduje się las rządowy sosnowy należący do Nadleśnictwa Koziołek, obszar około 50 hektarów. We wsi Gola Urząd Celny III klasy. Dostęp do granicy na całym odcinku. Drogi polne prowadzące z Goli do Bolesławca, Wójcina, Chróścina, Kolonii Chróścin (droga patrolowa) Papiernia (młyn) i wsi Łubnice. Teren operacyjny placówki 4 kilometry w głąb. Specjalnych punktów orientacyjnych nie ma.

Placówka 1-szej linii – Wójcin:
Graniczy z placówką Gola od zbiegu starego i nowego koryta rzeki granicznej Prosna, 300 m na wschód od kamienia granicznego Nr 7 do kamienia granicznego Nr 11. Teren lekko falisty, odkryty. Dostęp do granicy jest utrudniony z powodu bagien. Bezpośredni dostęp jest przy młynie Papiernia, na obszarze około 500 metrów. Drogi polne łączące Wójcin – Gola – Młyn Papiernia – Łubnice i droga patrolowa do placówki Krupka. Szosa Wójcin – Bolesławiec – Łubnice – Dzietrzkowice. Przy kamieniu granicznym Nr. 10 znajduje się młyn wodny z zabudowaniami gospodarczymi, 150 metrów na wschód od kamienia granicznego nr. 11 znajduje się mostek na nowym korycie rzeki Prosny, służący do przewożenia siana z bagien znajdujących się między korytami starej i nowej rzeki Prosna, a należące do Polski. Po zwiezieniu w jesieni siana most jest rozebrany. Teren lekko falisty. Szczególnych punktów orientacyjnych brak, z wyjątkiem starej wierzby znajdującej się przy Kam. Gran. Nr 11. Teren operacyjny placówki 6 km w głąb, obejmujący wsie Wójcin, Radomierz, Ladomierz, Makowszczyzna, Ludwikowo (wb. Ludwinów) i zabudowania pomiędzy wymienionymi miejscowościami.

Placówka 1-szej linii – Krupka:
Graniczy z placówką Wójcin od kamienia granicznego Nr 11 do Kamienia granicznego Nr 15. Teren lekko falisty. Przy kamieniu granicznym Nr 13 znajduje się młyn wodno-motorowy z zabudowaniami gospodarczymi. Między kamieniami granicznymi Nr 12 a 13 znajdują się trzy małe stawy, teren ten jest pokryty krzakami, sitowiem i drzewami (przeważnie olchy). Dostęp bezpośredni do granicy utrudniony z powodu bagien. Placówka znajduje się w budynku rządowym (dawny kordon). Teren operacyjny placówki 4 km w głąb. Do terenu operacyjnego placówki Krupka należy wieś Łubnice, oddalona 2 km na północ od placówki. Jako punkty orientacyjne na terenie placówki są: cmentarz Łubnicki, 2 km na północ od placówki i kościół w tej samej odległości. Na prawym skrzydle oddalony 1,5 km od placówki na wschód, na wysokości kamienia granicznego Nr 15 znajduje się lasek sosnowy obszaru 1 morgi.

Ekspozytura placówki II-giej linii Dzietrzkowice - Bezula Młyn:
Graniczy z placówką Krupka od kamienia granicznego Nr 15 do 300 metrów na wschód od kamienia granicznego Nr 16. Na terenie placówki znajduje się młyn wodny z zabudowaniami gospodarczymi. Drogi polne prowadzące do Dzietrzkowic, Toplina i Krupki (drogą patrolową) i Łubnic. Teren lekko falisty. Punktów orientacyjnych brak. Teren działania podplacówki 1,5 km w głąb.

Placówka I-szej linii – Toplin:
Graniczy z podplacówką Bezula (młyn) od 300 metrów od kamienia granicznego Nr 16 na wschód od kamienia granicznego Nr 21. Teren lekko falisty. Przy kamieniu granicznym Nr 19 znajduje się młyn wodny z zabudowaniami gospodarczymi. Dostęp bezpośredni do granicy jest bardzo utrudniony z powodu bagien które rozciągają się prawie na całym odcinku placówki. Teren operacyjny placówki 3 km w głąb.

Placówka II-giej linii – Bolesławiec:
Graniczy prawym skrzydłem (zachód) z Komisariatem Laski wzdłuż rzeki Prosna aż do Wieruszowa wyłącznie. Z lewego skrzydła (wschód) do wsi Łubnice do wsi Zbęk i dalej prostą linią do m. Krajanka i m. Przywory włącznie. Teren działania placówki Bolesławiec rozciąga się 18 km w głąb kraju i obejmuje następujące miejscowości – licząc od prawego skrzydła: Podbolesławiec, Opatów, Mieleszyn, Kamionka, Żdżary, Wiewiórka i Piaski.

Placówka II-giej linii Dzietrzkowice:
Graniczy prawym skrzydłem (zachód) jak placówka Bolesławiec – wyłącznie. Lewym skrzydłem (wschód) od Kolonii Klasak prostą linią przez m. Młynisko włącznie, Łyskornia włącznie i prostą linią do m. Naramice włącznie. Teren działania 20 km w głąb kraju aż do m. Sokolniki i Walichnów włącznie. Obejmuje następujące miejscowości w swoim odcinku licząc od prawego skrzydła począwszy: Dzietrzkowice Kolonię, Jeziorko, Radostów, Jaworek, Czastary, Sokolniki, Kąty, Parcice, Walichnowy, Łyskornia, Janowiec, Koryta, Młyniska, Pieńki i Klasak wieś.

Placówka II-giej linii Skomlin:
Graniczy prawym skrzydłem (zachód) jak placówka Dzietrzkowice – wyłącznie. Lewym skrzydłem (wschód) od krzyżówki dróg Toplin – Wróblew – Zbęk – Zadole prostą linią do m. Kurów i dalej do m. Kopydłów – włącznie. Teren działania 17 km w głąb kraju aż do szosy na północ od Kopydłowa i dalej wzdłuż szosy do m. Walichnowy i obejmuje następujące miejscowości w swoim odcinku licząc od prawego skrzydła począwszy: Wichernik, Słupsko – Brzeziny, Poremby, Brzoza, Biała, Dębina, Grodzisko, Mokrosze, Piaski, Srebrnica, Montówki (wb. Montewki), Chotów, Zwiechy, Turów, Mokrsko (zachodnia część aż pod kościół) i Wróblew.

podpisano: kierownik Komisariatu
Polański – Komisarz


Straż Graniczna w Wójcinie ok. 1930
Obsada SG w Wójcinie ok. 1930 r.

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie,
Wójcin, dnia 31 marca 1937


Dział I. Część ogólna. Analiza terenu własnego.

a. Granica zachodnia biegnie od granicy państwowej przy kamieniu granicznym L 008/2 przez Bagienko i pola w kierunku północnym, omija m. Ladomierz od strony wschodniej, przecina szosę Wieluń – Bolesławiec obok cmentarza wójcińskiego i kończy się przy drodze gospodarczej Makowszczyzna – Andrzejów. Długość granicy zachodniej wynosi 4 km.

b. Granica północna biegnie od południowego wylotu wsi Makowszczyzna przez pola, łąki i nad lasem w kierunku wschodnim i kończy się przy zachodnim skraju m. Ludwina. Długość granicy północnej wynosi 3 km.

c. Granica wschodnia biegnie od zachodniego skraju wsi Ludwina przez pola w kierunku południowym, przecina szosę Wieluń – Bolesławiec przy (znaku) km 25 i biegnie dalej polami do grobli i kończy się na granicy państwowej przy kamieniu granicznym L 011/1. Długość granicy wschodniej wynosi 5 km.

d. Granica południowa biegnie granicą państwową (rzeka Prosna) od kamienia granicznego Nr L 011/1 do L 008/2. Długość granicy południowej wynosi 4 km .


 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej