top_banner
Dane Archiwalne

Dane z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

Str. 2


Autobus Kopydłowskiego ok. 1934 r.
Autobus Kopydłowskiego ok. 1934 r.

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie.
Wójcin, dnia 23 lipca 1937


Szczegółowy opis miejscowości Wójcin.

Na terenie placówki Wójcin znajduje się wieś Wójcin, która posiada następujące kolonie: Łubnicka, Golska, Pasternik, Aniołki, Podlipka, Nowiny i młyn Papiernia.
Wieś Wójcin posiada 2039 (na czerwono 1752) mieszkańców, 232 gospodarstwa rolne i sołtysa w miejscowości.
Do zarządu gminy Wójcin należy do Dzietrzkowic, powiatu wieluńskiego.

Pod względem narodowościowym zamieszkuje Wójcin 2026 Polaków, 4 Niemców i 9 Ukraińców.

W Wójcinie znajdują się następujące urzędy:
1) Placówka Straży Granicznej w sile 1 kierownika w stopniu przodownika Straży Granicznej i 6 strażników.
Placówka posiada telefon który jest połączony z Agencją pocztową w Bolesławcu z Komisariatem w Dzietrzkowicach i placówką w Goli.

2) Siedmio-klasówa Szkoła Powszechna z 3 nauczycielami i 3 nauczycielkami.
Kierownikiem szkoły jest Zamorski Franciszek, porucznik rezerwy.
Ogółem uczęszcza do szkoły 356 dzieci.
W Wójcinie znajduje się Kościół rzymsko-katolicki którego proboszczem jest ks. dr Zimorowicz Stanisław.

Połączeniem pomiędzy Wójcinem z innymi miejscowościami jest linia autobusowa Bolesławiec – Wieluń.
Właścicielami autobusu są Kopydłowski Józef z Bolesławca i Znamiec Franciszek z Dzietrzkowic.
Autobus ten posiada Nr. Rej. 45-091 i wychodzi z Wójcina w kierunkach:
(codziennie - od poniedziałku do soboty włącznie)
do Wielunia o godz. 7:30
do Bolesławca o godz. 13:45
do Wielunia o godz. 14:15
do Bolesławca o godz. 18:30

(w niedzielę)
do Wielunia o godz. 7:30
do Bolesławca o godz. 16:30
Cena biletu wynosi: do Wielunia - 2 zł (na czerwono 1,80), do Bolesławca 0,20 zł od osoby.

Głównym zajęciem mieszkańców wsi Wójcin jest rolnictwo.
Ogółem jest 232 rolników.

Poza tym handlem zajmują się:
1) Kostrzewa Gaudenty – sklep kolonialny
2) Śmiałek Franciszek – sklep kolonialny
3) Mączka Antoni – sklep kolonialny
4) Kik Stefan – sklep kolonialny
5) Kaczmarek Ignacy – sklep kolonialny
6) Grzesiak Franciszek – sklep kolonialny
7) Strzelczyk Zygmunt – rzeźnictwo i handel świń
8) Mendel Marian – rzeźnictwo
9) Bryłka ? – rzeźnictwo
10) Kossowski Józef – wyszynk alkoholu
11) Dulas Stanisław – handel nabiałem i owocem,
sam. ciężarowy rej. A 45-752
12) Juraszek Franciszek – handel nabiałem i owocem,
sam. ciężarowy rej . A 45-748

W Wójcinie zamieszkuje 15 urzędników państwowych, w tym 7 szeregowych Straży Granicznej i 6 nauczycieli.
Poza tym zamieszkuje w Wójcinie ks. dr Zimorowicz Stanisław (na czerwono zapisano Wróblewski Michał), organista Margas Roman, wójt Dulas Józef i sołtys Mączka Piotr.

Bezrobotnych jest w Wójcinie 45, wszyscy to robotnicy rolni.

W Wójcinie są dwie mleczarnie, które masła nie wyrabiają tylko odstawiają śmietanę: i to mleczarnia emerytowanego strażaka Bartkowiaka Jana, odstawia śmietanę do centrali w Wieluniu, a mleczarnia Koja Piotra i (Koscielnego?) Antoniego do centrali w Dzietrzkowicach.

Stopień zamożności:
Mieszkańcy wsi Wójcin są to rolnicy którzy posiadają:
22 rolników od 7 – 10 ha ziemi
97 rolników od 4 – 7 ha ziemi
135 rolników od 1 – 4 ha ziemi
78 rolników poniżej 1 ha ziemi

Poszczególne sklepy kolonialne i rzeźnickie prosperują średnio za wyjątkiem sklepu kolonialnego Śmiałka Franciszka i Kaczmarka Ignacego.


Oryginały materiałów zachowanych przez Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie.

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
( na zdjęciu - prawa strona to nastepne zdjęcie - lewa poprzednie )

Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć
Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć Kliknij aby powiekszyć

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie
Wójcin, dnia 10 kwietnia 1937 r.


Dział I. Część ogólna. Analiza terenu własnego. II Teren

a. Pokrycie terenu:
Teren placówki jest otwarty, za wyjątkiem krzaków olszowych które się znajdują w pobliżu młyna Papiernia.

b. Gleba:
Gleba terenu placówki Wójcin jest średnia, za wyjątkiem łąk które są grząskie.

c. Ukształtowanie:
Teren placówki Wójcin jest lekko pofałdowany. Łąki nad granicą państwową wznoszą się na 169 m przy kamieniu granicznym Nr 008 i na 171 m przy kamieniu granicznym 011. Od miejsca gdzie łąki stykają się z rolą teren zaczyna się wznosić i dochodzi na wschód od Wójcina do 200 m n.p.m. , a na południowy zachód do 199 m n.p.m. Od tych dwóch (kot?) teren zwolna opada w kierunku północnym i dochodzi do 187 m przy Ludwinie i 173 m przy Makowszczyźnie. Poza tym prowadzą od łąk przy granicy państwowej, dwie doliny, jedna prowadzi od Papierni w kierunku północno-wschodnim i kończy się przy kolonii Łubnickiej i druga od kamienia granicznego 008/3 w kierunku północnym i kończy się na południe od Ladomierza.

d. Wody:
Na terenie placówki Wójcin znajduje się rzeka Prosna, która biegnie granicą państwową ze wschodu na zachód. Szczegółowy opis rzeki Prosna znajduje się w teczce analizy granic.

e. Drogi:

Przez teren placówki Wójcin prowadzi szosa I-szej klasy Wielun – Bolesławiec, kilka dróg wiejskich i gospodarczych. Wszystkie drogi są w dość dobrym stanie. Szczegółowy opis dróg znajduje się w części szczegółowej analizy terenu własnego.

f. Osiedla i zabudowania:
1. Miejscowości:
Na terenie placówki Wójcin znajdują się m. Wójcin z koloniami – Aniołki, Podlipka i Pasternik położone na północ, z kolonią Nowiny położonej na wschód, Łubnicką na południowy wschód, Golską na południowy zachód i młynem Papiernia na południu. Wszystkie kolonie łączą się zabudowaniami z m. Wójcin za wyjątkiem Podlipki, Nowin i młyna Papiernia. Odległość od placówki do kolonii Podlipka wynosi 600 m, do kolonii Nowiny 1200 m a do młyna Papiernia 2500 m.
2. Zabudowania:
75% zabudowań jest budowanych z drzewa i kryte słomą, zaś 25% jest murowana i kryta dachówką. Ogółem jest 260 zagród.


 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2023.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej