top_banner
Dane Archiwalne

Dane z Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie

Str. 4


Związek Strzelecki 11.11.1932 r.
Związek Strzelecki, 11.11.1932 r.

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie
Wójcin, dnia 23 lipca 1937

Związki i stowarzyszenia polskie.
W Wójcinie znajdują się następujące związki i stowarzyszenia:
I. Wojskowe i przysposobienia wojskowego.

1) Związek Strzelecki w sile 24 (na czerwono 28) strzelców
Instruktor, strażnik – Gontarz Jan
Komendant – Żurek Czesław

2) Związek Strzelecki Żeński
Komendantka – Glądałowa Bogumiła

3) Związek Rezerwistów
Ilość członków: 18
Komendant – Sikora Florian

4) Związek P.O.W.
Ilość członków: 9
Komendant – Kik Konstanty – Łubnice
Sekretarz – Zysiek Franciszek – Łubnice
Skarbnik – Mączka Ignacy – Andrzejów


II. Religijne

1) Stowarzyszenie trzeciego zakonu: żeńskie/tercjarze
2) Stowarzyszenie trzeciego zakonu: męskie/tercjarze
3) Stowarzyszenie różańcowe panien
4) Stowarzyszenie różańcowe kobiet
5) Stowarzyszenie różańcowe mężczyzn
6) Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej


III. Polityczne

1) Stronnictwo Narodowe
Ilość członków: ?
Zarząd:
prezes – Flis Józef
sekretarz – Mączka Piotr
skarbnik – Machynia Bolesław
kierownik – Korek Jan
gospodarz – Radoś Sebastian
komisja rewizyjna – Witkowski Bolesław i Olejnik Jan


IV. Związki i stowarzyszenia zawodowe:

1) Ochotnicza Straż Pożarna
Ilość członków : ?
prezes – Mandel Franciszek
sekretarz i skarbnik – Zaremba Roman
komendant – Białek Michał
komisja rewizyjna – Mączka Teodor i Mączka Maciej


V. Inne związki i stowarzyszenia:

1) Stowarzyszenie przyjaciół budowy szkół powszechnych
Ilość członków : 16
Zarząd:
prezes – Zamorski Franciszek, kierownik szkoły
sekretarz – Hirniak Irena, nauczycielka
skarbnik – Błażejewski Józef, strażak


Starszyzna wiejska ok 1934 r.
Starszyzna wiejska ok 1934 r.

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie
Wójcin, dnia 24 lipca 1937


Rada Gromadzka (wybrana w roku 1934 na 5 lat)
1) Mączka Piotr – sołtys
2) Cyga Piotr – podsołtys
3) Witkowski Szymon
4) Dulas Józef
5) Korek Konstanty
6) Mendel Franciszek
7) Bednarek Sławomir
8) Białek Michał
9) Szybak Antoni
10) Mendel Wojciech
11) Piasta Andrzej
12) Mączka Jan
13) Perlak Andrzej
14) Zataj Jan
15) Dziekan Walenty
16) Cichosz Antoni
17) Tomaszewski Jakub
18) Janas Wojciech
19) Kostrzewa Gaudenty
20) Kawa Władysław
21) Woźniakowski Szczepan
22) Cichosz Piotr
23) Alberty Stanisław
24) Maślanka Roch

Dozór kościelny:
Przewodniczący – Ks. dr Stanisław Zimorowicz (skreślone) ks. Michał Wróblewski
członkowie:
1. Szybak Antoni – Wójcin
2. Cichosz Piotr – Wójcin
3. Choczaj Jan – Andrzejów
4. Mączka ? – Gola

Wykaz zastępców radnych wsi Wójcin:
1) Mielczarek Wojciech
2) Alberty Stanisław
3) Cichosz Antoni
4) Cierkosz Wojciech
5) Cielek Walenty
6) Dembski Szymon
7) Grzesiak Jan
8) Chondzel Stefan
9) Janas Wojciech
10) Kurowski Stanisław
11) Kokot Stanisław
12) Kaczmarek Czesław
13) Mączka Stefan
14) Mączka Bolesław
15) Maczka Antoni
16) Mielczarek Józef
17) Mączka Maciej
18) Musiałek Ignacy
19) Piasta Piotr
20) Perlak Andrzej s. A
21) Wejner Kazimierz
22) Witkowski Szymon
23) Zimoch Jan
24) Żurek MikołajStraż Pożarna, 3.5.1930 r.
Straż Pożarna w Wójcinie, 3.5.1930 r.

Placówka Straży Granicznej w Wójcinie
Wójcin, dnia 4.12.1938


Wykaz radnych gromadzkich wsi Wójcin:
1) Kaj Franciszek – należy do org. politycz. – bez wpisu
2) Adamski Jakub – należy do O.Z.O.
3) Dulas Józef – O.Z.O.
4) Mączka Piotr – O.Z.O.
5) Maślanka Roch – O.Z.O.
6) Szybak Antoni – O.Z.O.
7) Tomaszewski Jakub – O.Z.O.
8) Zataj Jan – P.O.W.
9) Zataj Antoni – Ludowiec
10) Cyga Piotr – Ludowiec
11) Gaj Konstanty – Ludowiec
12) Korek Konstanty – Ludowiec
13) Mendel Mikołaj – Ludowiec
14) Witkowski Jakub – Ludowiec
15) Bednarek Stanisław – bezpartyjny
16) Cierkosz Józef – bezpartyjny
17) Flis Michał – bezpartyjny
18) Mączka Jan – bezpartyjny
19) Mączka Ignacy – bezpartyjny
20) Perlak Andrzej s. Pawła – bezpartyjny
21) Piasta Jakub – bezpartyjny
22) Klatka Józef – bezpartyjny
23) Białek Michał – bezpartyjny
24) Kik Stefan – bezpartyjny


 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej