top_banner

Rozdział 13.

Współczesny Wójcin.
(1990–2010)

Str. 2

Doceniając wartości krajobrazowe i turystyczne okolic nad Prosną utworzono „Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Prosny”. Taka forma ochrony wprowadzona została w 1996 roku uchwałą Wojewody Kaliskiego i później potwierdzona także decyzją Wojewody Łódzkiego w 2009 roku. Być może kiedyś w przyszłości powstanie także w pobliżu rzeki zbiornik małej retencji Wójcin – Gola, którego plany budowy wpisało kiedyś do realizacji województwo opolskie, a poparło później także województwo wielkopolskie i łódzkie. Trzymamy kciuki, aby te plany stały się kiedyś faktem!

Tereny i lasy wokół Wójcina zamieszkuje także wiele zwierząt dzikich, a wśród nich: dziki, sarny, jelenie, borsuki, lisy, jenoty, zające, przechodnie daniele, norki, wydry i bobry.
Z ptactwa spotkać można: bażanty, kuropatwy, przepiórki, kaczki, gołębie grzywacze, słonki, przelotną gęś gęgawę i inne mniejsze ptaki takie, jak: kanie, błotniaki zbożowe, jastrzębie gołębiarze, łabędzie, myszołowy, myszołowy włochate, kobuzy, kruki, wrony siwe, sroki, bociany czarne, bociany białe.
Wody rzeki Prosny są dziś siedliskiem czystym, o czym świadczyć może choćby liczne występowanie w niej raka szlachetnego–czerwonego. Do ryb często spotykanych i łowionych w tej rzece i jej starorzeczach zaliczyć można następujące gatunki: płocie, okonie, szczupaki, jazie, klenie, liny, sumy, świnki, wzdręgi, rozpióry, kiełbie, leszcze, karasie, jazgarze i sumiki karłowate.

wakacjny szlak czerwony

3. Szlak "czerwony" (w.pl: Galeria / Wakacje 2010 – Ola Głąb)

Przez Wójcin przebiegają oznakowane szlaki rowerowe „czerwony” i „czarny”. Czerwony, który biegnie od Goli, a później „kozacką drogą” wzdłuż doliny Prosny – na Padoły i Galicję, potem przez centrum Wsi, dalej do Łubnic i Dzietrzkowic. Czarny natomiast od Łubnic biegnie przez centrum Wójcina na jego osiedle Makowszczyznę i dalej w kierunku Żdżar.

Dzięki walorom klimatycznym teren Wójcina i okolic jest miejscem sprzyjającym uprawianiu turystyki i wypoczynku. Czyste środowisko i bliskość natury sprawiają, że odpoczynek w tutejszych okolicach może zadowolić każdego. W jego pobliżu są trzy kompleksy leśne (las Wójcki, Golski i Chróściński), czysta woda w rzece Prośnie oraz gospodarstwa agroturystyczne powstałe dla obsługi turystów w Wójcinie, na Nowinach, w Goli i w Chróścinie. Wójcińskie gospodarstwo agroturystyczne prowadzi Maria Maślanka na Nowinach, w Goli – Mariusz Mączka, a w Chróścinie – Ryszard Tuz. Właściciele tych gospodarstw zapewniają pokoje z noclegami, pełne wyżywienie ze wspaniałą wiejską kuchnią, a także wyposażenie do przygotowywania posiłków we własnym zakresie. Można znaleźć tam spokój, czyste powietrze, lasy bogate w runo leśne i zapoznać się z pracą w rolnictwie.

Witacz gminny

4. Wjazd do Andrzejowa 2009 od północy (w.pl: Galeria / Wójcin dziś)

Najbliższe Wójcina miejscowości to: Bolesławiec na północnym zachodzie, Łubnice na wschodzie, Chróścin na zachodzie, Gola na południowym zachodzie, a Żdżary na północy. Na południu za Prosną jest wieś Borki i miasteczko Byczyna, należące do województwa opolskiego. Od północy styka się z Wójcinem wieś Andrzejów z Ladomierzem, która mimo odrębnego sołectwa traktowana jest przez miejscowych jako „dzielnica” Wójcina. Komunikacja drogowa w okolicach Wójcina uległa znacznej poprawie. Zniknęły piaszczysto-gliniaste drogi z głębokimi koleinami. Drogi w Wójcinie zaczęto utwardzać i asfaltować dopiero po II wojnie. Wyjątkiem tylko była przebiegająca przez wieś szosa z Wielunia do Bolesławca, którą utwardzono w okresie międzywojennym. Pierwszy asfalt położono w Wójcinie jesienią 1960 roku na głównej drodze Bolesławiec – Wieluń. Później, bo około 1973 roku, zrobiono to także pomiędzy Wójcinem a Golą, a 10 lat później asfalt położono na ulicy Mickiewicza i Dzierżyńskiego, jednak nie do samej siedziby RSP, a tylko do kanału. Następnymi drogami asfaltowymi było połączenie pomiędzy Wójcinem a Ludwinowem, które zostało wykonane około 1990 roku. Ostatnie inwestycje drogowe - to połączenie pomiędzy Makowszczyzną a Żdżarami wiosną w 2009 roku i także tego samego roku, późną jesienią, powstał długo oczekiwany odcinek ulicy Kochanowskiego, czyli droga na Chróścin.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2023.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej