top_banner

Rozdział 13.

Współczesny Wójcin.
(1990–2010)

Str. 12

OSP w 1987 r.

23. OSP w Wójcinie 1987 (w.pl: Galeria / OSP)

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Wójcinie to organizacja o blisko stuletniej już tradycji i we wcześniejszych rozdziałach już wiele na temat jej działalności zostało powiedziane. Straż Ogniowa, a później już Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie, na przestrzeni dziejów była i jest zawsze na trwałe związana z historią wsi. Zwierała swoje szeregi nie tylko podczas klęsk żywiołowych czy zagrożeń pożarowych, ale była też niezawodnie obecna podczas wszystkich uroczystości wiejskich. W czasie świąt kościelnych tradycyjnie pełni straż przy Grobie Pańskim, podobnie dzieje się podczas Świąt Wielkiej Nocy i świąt państwowych i okolicznościowych. Remiza strażacka była i pozostanie centrum kulturalno - oświatowym wsi. W niej to odbywały się dawniejsze zabawy wiejskie, a później dyskoteki oraz miało swoje miejsce kino objazdowe „Bławatek”. Podczas karnawału i sylwestra odbywały się w niej huczne zabawy do białego rana.

Siedzibą OSP był do niedawna budynek zbudowany jeszcze w 1939 roku. Wygląd sal OSP i jej otoczenia nie ulegał większym zmianom od czasów jej budowy. W 1978 roku strażacy własnymi siłami otynkowali całą salę wraz z przybudówką i garażami. W następnym roku nastąpiła wymiana starego umundurowania na nowe. Od 1987 roku w skład zarządu OSP wchodzili:

wieloletni prezes – Tadeusz Wilczyński, naczelnik – Stanisław Kulak, z–ca Ryszard Mendel, sekretarz – Andrzej Dziekan, skarbnik – Bronisław Grabarz, kronikarz – Franciszek Noworyta, gospodarz sali – Jerzy Kmiecik oraz członkowie: Zbigniew Tomaszewski i Antoni Alberty.
Komisja Rewizyjna była w składzie: Józef Szybak, Kwiryn Mielczarek, Zbigniew Piasta.
W roku 1987 OSP uroczyście obchodziła 75–lecie swojego istnienia. Z tej to okazji druhowie zostali odznaczeni przez ówczesne władze państwowe i polityczne, a mianowicie:

Józef Szybak, Wacław Kurowski, Stanisław Flis, Antoni Alberty, Henryk Dybek, Stanisław Mączka, Eugeniusz Kaczmarek, Szczepan Cierkosz, Ryszard Mendel, Zdzisław Cierkosz, Zbigniew Piasta, Władysław Matusiak.

Przez następne lata zarząd OSP ulegał tylko małym zmianom:
w 1988 roku funkcję gospodarza przejął Stanisław Flis, a do roku 1989 funkcję sekretarza przejął Józef Zabłocki. 

W latach 90-tych pomieszczenia sali OSP zostały wynajęte firmie prywatnej i po małej adaptacji wnętrz funkcjonowały jako cotygodniowa dyskoteka wiejska. Taką funkcję sala spełniała w latach 1991–2001.

Od 1991 roku zarząd OSP wygląda następująco:
prezes – Franciszek Noworyta, naczelnik – Stanisław Kulak, z-ca – Ryszard Mendel, sekretarz – Józef Zabłocki, Skarbnik – Grabarz Bronisław, gospodarz i kronikarz – Stanisław Flis, członkowie – Wilczyński Tadeusz i Tomaszewski Zbigniew.

W roku 1993 OSP wzbogaciła się o nowszy pojazd bojowy, którym był „Star 66” zakupiony z jednostki wojskowej i przystosowany do celów p. pożarowych oraz odpowiednio doposażony. Jego wadą był niestety brak wspomagania kierownicy, co prowadziło czasem do zaskakujących sytuacji podczas wyjazdów.
Od roku 1996 do składu zarządu dochodzi nowy zastępca – Siwek Andrzej i członek – Sikora Jacek. Pozostały skład nie uległ zmianie. Najnowszy samochód Straży Pożarnej z Wójcina, którym jest obecny „Star 200” – OSP otrzymała w roku 2001. Do dnia dzisiejszego OSP posiada także na wyposażeniu starszej daty samochód marki „Żuk”.

Od roku 2003 zarząd OSP wygląda następująco:
prezes – Kulak Stanisław, z-ca – Sikora Jan, naczelnik – Siwek Andrzej, z–ca naczelnika – Kopis Zenon, sekretarz i skarbnik – Dziekan Andrzej, gospodarz – Cirkosz Andrzej, członkowie: Gołębiowki Grzegorz, Leśnikowski Wojciech.
Komisja Rewizyjna: Szczukiecki Zenon, Mączka Jan, Tomaszewski Henryk.

W roku 2008, w szeregach OSP byli następujący czynni druhowie i druhny (porządek alfabetyczny):

Białek Zbigniew, Cirkosz Andrzej, Cierkosz Zdzisław, Ciach Piotr, Dulas Jan, Dziekan Andrzej, Flis Helena, Flis Michał, Gołębiowski Edward, Gołębiowski Grzegorz, Gołębiowski Robert, Kmiecik Jerzy, Kmiecik Grzegorz, Kopis Zenon, Kuna Michał, Korek Ryszard, Kulak Stanisław, Lorenc Zenon, Leśnikowski Wojciech, Matusiak Sylwester, Mączka Bogdan, Mączka Jan, Mączka Mirosław, Mączka Adam, Mendel Ryszard, Noworyta Franciszek, Pacyna Krzysztof, Pawlik Jan, Pawlik Tomasz, Rogowski Paweł, Sikora Jan, Siwek Andrzej, Siwek Marcin, Siódmiak Grzegorz, Siódmiak Łukasz, Strzelecki Dariusz, Szybak Mateusz, Tomaszewski Grzegorz, Tomaszewski Henryk, Tomaszewski Czesław, Wejner Patryk, Wilczyński Jakub, Wójcik Krzysztof, Wypych Krzysztof, Łuczak Piotr, Łuczak Marian, Zataj Jarosław.

W skład OSP wchodzili także członkowie wspierający:

Alberty Antoni, Aleksandrowicz Jan, Cierkosz Jadwiga, Głowacka Maria, Homza Mikołaj, Jura Stanisław, Jeziorny Józef, Klatka Izabela, Lis Stefan, Lis Marian, Mączka Stanisław, Mączka Henryka, Musiałek Stanisław, Piasta Eugeniusz, Szczukiecki Zenon, Śmiałek Henryk, Tomaszewski Jan, Zataj Eugeniusz, Zimoch Zdzisław.

Przy OSP działa także młodzieżowa sekcja strażacka OSP Wójcin, do której należą:

Kulak Marcin, Strzelczyki Kamil, Strzelczyk Daniel, Jakub Łuczak, Kamil Toboła, Piotr Łuczak, Wydmuch Maciej, Kopis Maciej, Kostrzewa Szymon, Mendel Michał.

Honorowi członkowie OSP to:

 Ks. Zbigniew Króczyński, Druszcz Krystyna, Dulas Józef, Duszyński Ryszard, Matusiak Władysław.

Dzisiejsza jednostka OSP to coraz nowocześniejszy sprzęt i zastęp ludzi gotowych do działania w przypadku każdego zagrożenia. Dzięki nowoczesnym urządzeniom radiowym włączona została także do szerszego systemu szybkiego reagowania z ośrodkiem centralnym Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.
W roku 2007 została rozebrana stara, zbudowana w 1939 roku sala OSP, a na jej miejsce pobudowano nowoczesną salę, niestety na początku bez zaplecza socjalnego. Stary budynek nie nadawał się już do użytkowania ze względów bezpieczeństwa.

Nowy budynek OSP

24. Nowy budynek OSP w Wójcinie (w.pl: Galeria / Nowe OSP 2010)

 Od roku 2009 rozpoczęto kolejny etap przebudowy sali i remizy OSP. Otwarcie całego nowego już kompleksu odbyło się oficjalnie 19.07.2010  pod nazwą „Centrum Kultury Wsi Wójcin – Andrzejów”.

Uroczystego oddania do użytku publicznego nowo wybudowanej sali OSP, wraz z przylegającym do niej kompleksem, dokonał były Wójt Gminy Łubnice Eugeniusz Książek oraz przedstawiciele władz powiatowych i wojewódzkich. W uroczystości, poza członkami lokalnej OSP i KGW z Wójcina brali udział także wszyscy radni gminni i powiatowi, wielu pracowników Urzędu Gminy na czele z obecnym wójtem Henrykiem Cioskiem oraz przedstawiciele głównego wykonawcy projektu, a także liczne grono zaproszonych gości. Swoją obecnością uświetnił uroczystość także nasz proboszcz ks. Zbigniew Króczyński, który dokonał uroczystego poświęcenia całości budynków.

Jako mieszkańcy Wójcina, życzylibyśmy sobie więcej takich imprez, które inicjowałyby nowy etap w historii wsi czy też działalności różnego typu nowych obiektów, z których wójcinianie mogliby korzystać, a zarazem być ich dumnymi gospodarzami.
Stary obiekt który służył mieszkańcom przez prawie 70 lat był już mocno zniszczony i w ostatnim czasie stwarzał niestety zagrożenie dla bezpieczeństwa. Powstały kompleks to nowoczesna budowla, a czy będzie równie funkcjonalna jak efektowna – czas pokaże.
Dużym wkładem osobistym w powstanie nowego obiektu OSP wykazał się obecny jej prezes Stanisław Kulak. Następny etap, to rozpoczęcie funkcjonowania całego kompleksu dla dobra mieszkańców przez następne pokolenia.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2023.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej