top_banner

Rozdział 13.

Współczesny Wójcin.
(1990–2010)

Str. 14

Strzelnica sportowa

27. Strzelnica (w.pl: Galeria / KS Snajper)

     Klub Strzelectwa Sportowego „Snajper” Wójcin jest spadkobiercą tradycji strzelectwa w Wójcinie sięgającego wiele lat wstecz. W okresie międzywojennym (1918–1939), kiedy to Prosna była rzeką graniczną, a w Wójcinie i Goli stacjonował Korpus Ochrony Pogranicza, zaczęły się wójcińskie tradycje strzeleckie. Strzelnica sportowa powstała dzięki zaangażowaniu organizacji „Strzelec”, mieszkańców Wójcina, Goli i żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, tzw. „zielonków”, skoszarowanych na naszym terenie przygranicznym. Opisywane to było w historii przedwojennego Wójcina. W latach powojennych w Wójcinie istniał także klub strzelecki LOK, który poza zawodami strzeleckimi organizował także liczne wycieczki po Polsce.

Strzelnica i wypoczynek

28. Strzelnica. Zadaszenie pod ognisko (w.pl: Galeria / KS Snajper)

Po transformacji ustrojowej w 1990 roku dzięki pracy grupy zapaleńców powstał pod przewodnictwem Jerzego Śmiałka – Klub Strzelectwa Sportowego „Snajper”. Jest to klub posiadający wszystkie stosowne do tego zezwolenia, a co ważniejsze zrzesza grono ludzi aktywnych. Dawną strzelnicę zmodernizowano i rozbudowano, dodając jeszcze jeden tor strzelecki. Zbudowano też zaplecze do organizowania imprez strzeleckich i nie tylko. Dziś strzelnica jest miejscem zadbanym i godnym odwiedzenia. Można też zorganizować tu czas wolny przy ognisku, oczywiście poza terminami odbywających się zawodów strzeleckich, lub też poprzedzających ich treningów.

Tabliczka sołtysa 

29. Szyld sołtysa (w.pl: Galeria, Stare Dzieje)

   Na koniec pozostało mi jeszcze przedstawić z nazwiska osoby wielce zasłużone dla całej wsi, które były czymś w rodzaju „włodarzy”, a raczej – przedstawicielami lokalnej społeczności. Właściwie to należałoby ich przedstawić na pierwszej stronie, ale tam złożony został hołd przyrodzie okolic Wójcina. Ostatnia strona też jest bardzo widoczna, bo to ona również przeważnie pozostaje w pamięci.
Sołtysi reprezentowali wieś na zewnątrz, zwoływali i organizowali zebrania wiejskie, realizowali na terenie wsi uchwały gminne, inkasowali podatek rolny i leśny. Byli też pośrednikami między mieszkańcami wsi a Gminą, potem z GRN, a potem znów z Gminą. Nie było żadnego ważnego przedsięwzięcia na terenie wsi, które odbywałoby się bez ich udziału. To dziwne, ale są problemy z odtworzeniem listy powojennych sołtysów wójcińskich, tak zawodna jest pamięć ludzka.  Oto ich lista:

Tadeusz Wilczyński (1945–1947), Stefan Piekielny (1947–1951), Wacław Kurowski (1951–1953), Czesław Kmiecik (1953–1975), Stanisław Seweryn (1975–1989), Stanisław Flis (1989–1996), Jerzy Kmiecik (1996–2007), od 2007 Wiesława Cichosz.

Nie ma zaś wątpliwości co do nazwisk Przewodniczących Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, której siedziba znajdowała się w Wójcinie przez 20 lat (1954–1973) i mieściła się w byłej „Czerwonej Szkole”. Byli nimi:

 Wacław Kurowski i Henryk Wydmuch.

Natomiast w Andrzejowie sołtysami byli:

Ignacy Mączka (1945–1955), Lucjan Brząkała (1955–1980) i Andrzej Dziekan od 1980 do dziś.

autor dziejów Wójcina - Mączka Ryszard - Wrocław 2010

30. Autor książki.

Szczególne podziękowania i wyrazy szacunku w imieniu nas wszystkich, mieszkańców Wójcina, należą się panu Ryszardowi Mączce, emerytowanemu nauczycielowi z Wrocławia urodzonemu w Wójcinie. Za trud, poszukiwania i opracowanie tak ciekawej i wyczerpującej historii naszej miejscowości. Oby znaleźli się także w przyszłości inni, którzy podejmą tą pracę dla następnych pokoleń.
Podsumowując, pragnę zaznaczyć, że praca nad opracowaniem historii naszej wsi się na tym nie kończy, będzie ona trwała nadal, tak jak nadal trwa Wójcin. Historia ta może się zmieniać, bo też ciągle jest udoskonalana i poprawiana wraz z odkrywanymi dokumentami czy relacjami z przebiegu minionych wydarzeń i ich nowej interpretacji w świetle faktów.
Jednocześnie przepraszam tych wszystkich, którzy być może zostali pominięci w tym opracowaniu, a zasłużyli aby o nich tu wspomnieć. Proszę jednocześnie o pomoc w naprawie dostrzeżonych błędów i pomyłek popełnionych z mojej niewiedzy.

Rozdział 13 opracował Andrzej Głąb z Wójcina, właściciel strony internetowej: wojcin.pl

Kort tenisowy 

31. Kort tenisowy (w.pl: Galeria / Wójcin dziś)

 

KONIEC

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej