top_banner

Ochotnicza Straż Pożarna w Wójcinie

str. 2


W roku 1978 otynkowano całą salę OSP wraz z przybudówką i garażami.

W roku 1979 stare umundurowanie strażaków, zostaje zastąpione nowym.

Od 1987 roku w skład zarządu OSP wchodzą: Prezes - Tadeusz Wilczyński, Naczelnik - Stanisław Kulak, Z-ca Ryszard Mendel, Sekretarz - Andrzej Dziekan, Skarbnik - Bronisław Grabarz, Kronikarz - Franciszek Noworyta, Gospodarz - Jerzy Kmiecik, oraz członkowie: Zbigniew Tomaszewski i Antoni Alberty. Komisja Rewizyjna w składzie: Józef Szybak, Kwiryn Mielczarek, Zbigniew Piasta.

W roku 1987 OSP uroczyście obchodzi 75-lecie swojego istnienia, z tej to okazji druhowie zostają odznaczeni publicznie przez ówczesne władze państwowe i polityczne: Józef Szybak, Wacław Kurowski, Stanisław Flis, Antoni Alberty, Henryk Dybek, Stanisław Mączka, Eugeniusz Kaczmarek, Szczepan Cierkosz, Ryszard Mendel, Zdzisław Cierkosz, Piasta Zbigniew, Matusiak Władysław.

Przez następne lata zarząd ulega tylko małym zmianom, a mianowicie w 1988 roku funkcje Gospodarza przejmuje Stanisław Flis, a do roku 1989 funkcję Sekretarza przejmuje - Józef Zabłocki.

Od 1991 roku zarząd OSP wygląda następująco: Prezes- Franciszek Noworyta, Naczelnik- Stanisław Kulak, Z-ca Ryszard Mendel, Sekretarz- Józef Zabłocki, Skarbnik - Grabarz Bronisław, Gospodarz i Kronikarz- Stanisław Flis, członkowie- Wilczyński Tadeusz i Tomaszewski Zbigniew.

W roku 1993 OSP wzbogaciła się o nowy pojazd bojowy, którym był "Star 66" przystosowany do celów p. pożarowych już po zakupie i odpowiednio wyposażony, jego wadą był niestety brak wspomagania kierownicy, co prowadziło czasem do zaskakujących sytuacji podczas wyjazdów do akcji.

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Trzeci wóz bojowy marki "Star 66" (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Od roku 1996 do składu zarządu dochodzi nowy Zastępca - Siwek Andrzej i członek- Sikora Jacek. Pozostały skład nie uległ zmianie.

Nowszy samochód Straży Pożarnej z Wójcina, którym jest Star 244, OSP otrzymała w roku 2001. Do roku 2010 OSP użytkowała również poprzedni samochód marki "Żuk".

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Czwarty wóz bojowy marki "Star 244" (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)

Od roku 2003 zarząd OSP wygląda następująco: Prezes - Kulak Stanisław, V-ce prezes - Sikora Jan, Naczelnik - Siwek Andrzej, Z-ca - Kopis Zenon, Sekretarz i Skarbnik - Dziekan Andrzej, Gospodarz - Cirkosz Andrzej, członkowie to: Gołębiowki Grzegorz, Leśnikowski Wojciech. Komisja Rewizyjna: Szczukiecki Zenon, Mączka Jan, Tomaszewski Henryk.

W szeregach OSP są następujący czynni druhny i druhowie: ( porządek alfabetyczny)

Białek Zbigniew, Cirkosz Andrzej, Cierkosz Zdzisław, Ciach Piotr, Dulas Jan, Dziekan Andrzej, Flis Helena, Flis Michał, Gołębiowski Edward, Gołębiowski Grzegorz, Gołębiowski Robert, Kmiecik Jerzy, Kmiecik Grzegorz, Kopis Zenon, Kopis Maciej, Kuna Michał, Korek Ryszard, Kulak Stanisław, Lorenc Zenon, Leśnikowski Wojciech, Mamczak Tomasz, Matusiak Sylwester, Mączka Bogdan, Mączka Jan, Mączka Mirosław, Mączka Adam, Mendel Ryszard, Pacyna Krzysztof, Pawlik Jan, Pawlik Tomasz, Rogowski Paweł, Sikora Jan, Siwek Andrzej, Siwek Marcin, Siódmiak Grzegorz, Siódmiak Łukasz, Strzelecki Dariusz, Strzelczyk Kamil ,Szybak Mateusz, Toboła Kamil, Tomaszewski Grzegorz, Tomaszewski Henryk, Tomaszewski Czesław, Wejner Patryk, Wilczyński Jakub, Wójcik Krzysztof, Wydmuch Maciej, Wypych Krzysztof, Łuczak Piotr, Łuczak Marian, Łuczak Piotr, Zataj Jarosław.

OSP Wójcin to także młodzieżowe sekcje strażackie (MDP), do których należą :

(Drużyna żeńska): Jagoda Jagieła, Aleksandra Jagieła, Katarzyna Juszczak, Gabriela Zimoch, Joanna Dziekan, Magdalena Grenich, Roksana Wejner, Natalia Piasta, Paulina Siódmiak

(Drużyna męska): Wojciech Sroka, Mikołaj Czyż, Kamil Zataj, Patryk Piotrowicz, Michał Wydmuch, Daniel Strzelczyk, Jakub Łuczak.

W skład OSP wchodzą także członkowie wspierający:

Alberty Antoni, Aleksandrowicz Jan, Cierkosz Jadwiga, Cierkosz Wiesław, Cierkosz Stanisław, Głąb Eugeniusz, Głowacka Maria, Homza Mikołaj, Jura Stanisław, Jeziorny Józef, Klatka Izabela, Lis Stefan, Lis Marian, Mączka Stanisław, Mączka Henryka, Musiałek Stanisław, Piasta Eugeniusz, Szczukiecki Zenon, Śmiałek Henryk, Tomaszewski Jan, Witkowska Franciszka, Zataj Eugeniusz, Zimoch Zdzisław.

Honorowi członkowie OSP to :
Ks. Zbigniew Króczyński, Druszcz Krystyna, Dulas Józef, Duszyński Ryszard, Matusiak Władysław, Noworyta Franciszek, Kulak Stanisław.

Straż Ogniowa, a później Ochotnicza Spraż Pożarna w Wójcinie na przestrzeni dziejów była i jest zawsze na trwałe związana z historią wsi. Zwierała swoje szeregi nie tylko podczas zagrożeń pożarowych, ale także była niezawodnie obecna podczas każdych uroczystości wiejskich. Począwszy od świąt kościelnych, gdzie pełni zawsze straż przy "Grobie Pańskim", poprzez święta państwowe i okolicznościowe. Remiza strażacka była centrum kulturalno - oświatowym wsi, zanim ja tak na stałe nazwano niedawno, w niej to odbywały się dawniejsze zabawy wiejskie, później dyskoteki oraz miało swoje miejsce także i kino objazdowe "Bławatek". Podczas karnawału i sylwestra odbywały się huczne zabawy do białego rana. Mamy nadzieję że nowo powstała sala OSP będzie nadal spełniała tą samą pożyteczną rolę dla społeczeństwa Wójcina i Andrzejowa.

Dzisiejsza jednostka OSP to coraz nowocześniejszy sprzęt i zastęp ludzi gotowych do działania w przypadku każdego zagrożenia. Dzięki nowoczesnym urządzeniom radiowym włączona także do systemu szybkiego reagowania z ośrodkiem centralnym Powiatowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

W lipcu 2010 roku uroczyście otwarto nowy kompleks budynków OSP (galeria) pod nazwą "Centrum Kultury Wsi Wójcin - Andrzejów".

Kliknij aby powiekszyc

 

 

 

 

Sala OSP po częsciowej przebudowie 2009 rok. (Kliknij w zdjęcie aby powiększyć)


Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej