top_banner

Łubnice kasztelana Klemensa
– 780 lat temu

str. 3


Kończąc pragnę dodać parę słów o miejscu posadowienia kościoła i klasztornych zabudowań w Łubnicach.

Gdy chodzi o świątynię, to była ona „od czasów pierwotnej fundacji” tam, gdzie dziś stoi kościół murowany, w stylu gotyckim.

Natomiast budynek klasztorny i jego zabudowania to „najprawdopodobniej były z drewna, ponieważ już na początku XVI w. nic po nich nie zostało”. Również kościół z XIII w. był drewniany i spalił się. Obok kościoła był plac. To zapewne plac targowy („Forum” użyte w nazwie miejscowości „Lubicz forum”, w języku łacińskim oznacza „publiczny plac targowy” – „rynek”).
„Na tym pustym placu stały prawdopodobnie w XIII w. drewniane zabudowania klasztorne”. Cały drewniany klasztorny budynek, wystawiony dla 6 zakonnic, musiał wystarczać, ale dla swobodnego funkcjonowania połączonych konwentów był za mały (w 1213 r. ten ołobocki liczył 13 zakonnic), bowiem w niedługim czasie „cała placówka łubnicka przeniosła się do Ołoboku”.
Historycznie tak się składa, że 780-lecie obu wsi, w roku 2018 zbiega się ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. Duża to okazja dla łącznych obchodów.

Jan Maślanka,
Warszawa, marzec 2018

 


Bibliografia

1. R. Rosin: Ziemia wieluńska w XII–XVI w. Studium dziejów osadnictwa. Łódź 1961.
2. R. Rosin: Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu. Warszawa 1963.
3. W Szczygielski: Dzieje ziemi wieluńskiej. Łódź 1969.
4. J. Bardach: Historia Polski do 1466 r. Warszawa 1960.
5. S. Karwowski: Klasztor PP. Cysterek w Ołoboku. Poznań 1899.
6. G. Kucharski: Klasztor cysterek w Łubnicach nad Prosną, w: „Nasza Przeszłość”, t. 97/2002.
7. J. Związek: Projekt szkoły elementarnej w Dzietrzkowicach, w: Rejon, Kraj, Świat. Piotrków Trybunalski 2005.


Kliknij aby powiększyć 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej