top_banner

Biblioteka w Wójcinie

str. 2

Biblioteka czytelnia komputerowa

 

 

 

Zestawienie zasobów książkowych on-line

Informacje z wydarzeń (najstarsze)

Galeria zdjęciowa biblioteki

KATALOG ROZPROSZONY
POWIATU WIERUSZOWSKIEGO

skierowany dla czytelników bibliotek publicznych w regionie:

www.powiat-wieruszowski.sowwwa.pl

Publiczne Biblioteki powiatu udostępniające swoje zbiory w katalogu on-line:
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie (tel. 62 78 31 188)
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie (tel. 62 78 41 621)
Gminna Biblioteka Publiczna w Bolesławcu  (tel. 62 78 36 054)
Gminna Biblioteka Publiczna w Czastarach  (tel. 62 78 43 170)
Gminna Biblioteka Publiczna w Galewicach  (tel. 62 78 38 155)
Gminna Biblioteka Publiczna w Łubnicach (tel. 62 78 47 078)
Gminna Biblioteka Publiczna w Sokolnikach (tel. 62 78 45 014)
KTALOG on-line GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w ŁUBNICACH:
http://www.lubnice-gbp.sowwwa.pl
tel. 62 78 47 078 (GBP Łubnice)
tel. 62 78 21 202 (Filia Biblioteki Wójcin)

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej