top_banner

Szkoła Podstawowa
w Wójcine

Str. 2

.:: 1936 - 1967 "Karczma"

"Karczma" przed rozbudową

Do "białej szkoły" uczęszczało ok. 300 dzieci, za dużo by mogły się tam pomieścić, więc za zebrane pieniądze mieszkańcy Wójcina kupili stary budynek po karczmie "U diabła" na rynku (zdjęcie po lewej). W roku 1936 mieszkańcy dobudowali dwie sale lekcyjne. Do trzyklasowej, a potem siedmioklasowej szkoły uczęszczają dzieci z Wójcina, Goli, Ludwinowa, Chróścina, a nawet Łubnic i Dzietrzkowic.

1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa. W październiku 1939 roku szkoła została decyzją okupanta zamknięta. Większośc dokumentów szkolnych spalono lub zniszczono. Na jej miejscu w 1940 roku powstała szkoła niemiecka. Po zakończeniu wojny szkoła ponownie zaczęła nauczanie. Tym razem już od samego początku mieściło się w niej 7 klas, w których nauczało czterech nauczycieli. W pierwszych latach powojennych uczęszczało do szkoły 260 uczniów. Lata mijały, a liczba dzieci utrzymywała się na dość stałym poziomie, czyli ok. 300. W szkole było ciasno, a warunki nie zmieniły się od czasów przedwojennych, wiec jej ówczesny kierownik pan Piotr Baran wystąpił do władz z inicjatywą budowy nowej i przestronnej szkoły.

Nauczyciele w przedwojennej wójcińskiej szkole:

 • Jan Glądała
 • Grojek
 • Irena Hirniak
 • Maria Rojek (Chmielwska)
 • Stefan Kos (kierownik 1935-36)
 • Józef Pokora
 • Rymczakowa (Szymczakówna)
 • Sypniewski
 • Włodzimierz Szewczuk (kierownik 1894-1935)
 • Zamorski
 • Janina Ziemska
 • Józef Ziemski (kierownik 1938-39)
 • Jan Herduś (kierownik 1938)
 • ks. Zając (Zimorowicz)
 • ks. Michał Wróblewski

 

.:: po 1967 "Tysiąclatka"

Szkoła w dniu otwarcia 1967r
W roku 1966 ruszyła budowa nowej szkoły,  tzw. "tysiąclatki" (wg hasła PRL - "Tysiąc szkół na tysiąclecie"), a budowa przebiegała w zawrotnym jak na tamte lata tempie, bo już w następnym 1967 roku 1 października oddano nową szkołę do użytku (po lewej zdjęcie szkoły z dnia otwarcia).

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej