top_banner

Szkoła Podstawowa
w Wójcinie

Str. 1

Galeria zdjęc szkolnych               Wiadomości szkolne 2011-2013

   Historia

.:: Informacje z XVI wieku

Pierwsze zachowane wzmianki o szkole w Wójcinie pochodzą już z 1522 roku! Tak, to nie jest pomyłka - XVI wiek. Nie jest to jednak szkoła w dzisiejszym rozumieniu tego słowa, a jej początków należy szukać zdecydowanie wcześniej, bo w tym właśnie roku, w styczniu (1522) oficjał wieluński nakazał parafianom poprawić "nadrujnowany budynek szkolny". Z tamtego też okresu zachowała się skarga mieszkańców Wójcina na proboszcza, wg której proboszcz nie chciał utrzymywać nauczyciela, a obowiązek utrzymywania szkoły przy każdej parafii był nakazany odgórnie od XIII wieku przez Papieża Innocentego III. Jak widać z powyższego, nie wszyscy księża byli "chętni" do tego, aby utrzymywać przy parafii nauczyciela z własnych funduszy. Szkoła ta miała przygotować dzieci głównie do służby w kościele, a wiec ograniczała się do podstaw czytania i niekiedy także rachowania. Celem jej było wychowanie przyszłych kapłanów i osób "służących" kościołowi np. klechów czy późniejszych organistów. (więcej informacji znajdziecie w historii Wójcina - XVII w.)

.:: Lata 1894 - 1936 "Biała Szkoła"

"Biała Szkoła" - Stan obecny
Szkoła Podstawowa w Wójcinie – jej początki, te zapisane w kronikach i utrwalone w pamięci sięgają XIX wieku i związane są z osobą Włodzimierza Szewczuka. Syn Rosjanina i Polki przybył do Wójcina (jako pracownik przygraniczny Korpusu Obrony Pogranicza) i rozpoczął nauczanie w drewnianej szopie strażackiej. Do południa uczyły się w niej dzieci, wieczorami dorośli. Za namową Włodzimierza Szewczuka mieszkańcy Wójcina za wspólnie zebrane pieniądze w 1894 roku wybudowali pierwszą wójcińską szkołę (stan obecny na zdjęciu powyżej).

Budynek był pięknie otynkowany i pomalowany na biało. Dzieci do szkoły chodziły tylko zimą, dlatego nazywano ją „białą szkołą”. Wiosną, latem i jesienią pomagały rodzicom w gospodarstwie. Z czasem kierownik Szewczuk namówił wójcinian, aby posyłali dzieci do szkoły przez cały rok. Obecnie budynek „białej szkoły” stanowi własność prywatną.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej