top_banner

Posłowie. Riposta.

Str. 15

Szkic 31.
Wójcin dziś.
(s.185–194)

Odsyłacze dotyczą: 4 razy A. Głąba, a 5 razy R. Mączki.

W miejscu, gdzie p. Jan informuje o możliwym przeniesieniu kilku Mączków z Wójcina na Golę w latach czterdziestych XIX wieku, można dostrzec taką usterkę, prawdopodobnie niedopatrzenie korekty (s. 187):


"Ślad po „oddelegowanych” owocuje nazwiskami: 44 Mączków (6 rodzin) przed rokiem 1914."


A poprawnie powinno być tak (DW 93):


"W 1914 roku było już w Goli 6 rodzin o takim nazwisku – na ogólną liczbę 44, czyli 13,5%"


W innym miejscu  (s.188):


"Przestała istnieć Międzykółkowa Baza Maszynowa w Wójcinie (MBM), której prezesem był Wł. Piasta, R. Mączka, powołując się na oświadczenie b. jej prezesa podał, że to nie w Wójcinie a w Łubnicach mieściła się ta baza."


A ja napisałem tak:


"Natomiast Władysław Piasta oświadczył, że MBM była w Łubnicach, a nie w Wójcinie, jak napisali to J. Maślanka i J. Dela, natomiast w Wójcinie znajdowała się tylko SKR (w.pl)"


Powoływałem się w tym przypadku na rozmowę przeprowadzoną przez administratora strony internetowej (w.pl) z Władysławem Piastą, który był kiedyś prezesem tegoż  MBM. Informacja o tym wydarzeniu napisana przez autora książki o Łubnicach wydawała mi się bowiem nieco zagmatwana (JMŁ 126).

W tym przypadku z uznaniem trzeba potraktować dociekliwość p. Maślanki i jego chyba już definitywne wyjaśnienie sprawy w ostatniej książce, gdzie w odsyłaczu napisał (s. 188):


" W kronice gminy Łubnice znajduje się wpis o treści:
W styczniu 1973 r. powstaje Spółdzielnia Kółek Rolniczych, utworzona z Kółek Rolniczych Łubnice, Ludwinów, Kolonia Dzietrzkowice i Międzykółkowa Baza Maszynowa w Wójcinie (ponowny odczyt 2011)."


Przy tej okazji wypadało jeszcze raz porozmawiać z W. Piastą (znowu za pośrednictwem „w.pl”), a ten sprawę tak rozwinął, wyjaśniając, że poprzednim razem doszło do jakiegoś „niedogadania” się, a cała sprawa wyglądała tak:


" Takie organizacje jak MBM  były kiedyś i w Wójcinie i w Łubnicach, a to za sprawą rozdzielności władzy. Bo cała sprawa miała miejsce za czasów Gromadzkich Rad Narodowych, i wtedy to z Kółek Rolniczych Andrzejowa, Goli i Wójcina powstała jedna MBM w Wójcinie, a w Łubnicach powstała taka sama z połączenia Ludwinowa, Jeziorka i Łubnic.
Potem zaś, kiedy powstała gmina Łubnice, a GRN zlikwidowano w Wójcinie, stała się już Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łubnicach jednostką nadrzędną."


D. Zakończenie.

Z pewnością uważny czytelnik, zaznajomiony już uprzednio z historią Wójcina, zastanawiał się, czytając ostatnią książkę pana Jana Maślanki - czego nowego o dziejach Wójcina dowiedział się po tej lekturze? Ja przyznam się, że zauważyłem tego bardzo niewiele. W nowym wydaniu książki, oprócz poprawienia usterek, na które zwrócił mi uwagę mój szacowny polemista, dodałem jeszcze niektóre wątki dotyczące spraw nieznanych mi wcześniej. Zaliczyłem do nich:

1. Zasady parcelacji majątku na Makowszczyźnie w 1948 roku jako realizację „Dekretu o reformie rolnej z września 1944 roku”;
2. Dane dotyczące aktu zgonu Kazimierza Darewskiego w 1863 roku;
3. Hipotezy o pochodzeniu w Wójcinie nazw: „Aniołki” i „dymna struga” (Kaczmarucha);
4. Informację o nagrobku Tadeusza Antepowicza w Warszawie;
5. Uzupełnienie listy ludzi „Rudego” z Wójcina;
6. Anegdotkę o „dobroci” Łopuchinów i o ich „cukierkach”.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej