top_banner

Ochotnicza Straż Pożarna w Goli

str. 2


W latach osiemdziesiątych, poza normalną działalnością jednostki w zakresie ochrony przeciwpożarowej, strażacy stanowili zawsze rodzaj „kompanii honorowej” wsi. Reprezentowali wieś na oficjalnych świętach państwowych i kościelnych, uczestniczyli w zawodach sprawnościowych, organizowali zabawy i inne imprezy rozrywkowe. W roku 1987 Ochotnicza Straż Pożarna w Goli obchodziła swoje 75 urodziny. W dniu 5 grudnia 1984 roku na wspólnym posiedzeniu zarządu OSP i Rady Sołeckiej powołano do życia Społeczny Komitet Remontu Domu Strażaka w Goli. Komitet ten ukonstytuował się w następującym składzie:

  1. Zbigniew Golek – Przewodniczący
  2. Maksymowicz Oktaw – V-ce Przewodniczący
  3. Mączka Marian – Sekretarz i Skarbnik
  4. Urszula Dela – Członek
  5. Kiecko Jan – Członek
  6. Mendel Zygmunt – Członek
  7. Wiktor Musiałek – Członek

Komitet działając pod egidą OSP realizował swoje zadania poprzez organizację zaopatrzenia materiałowego potrzebnego do przeprowadzenia remontu i rozbudowy Domu Strażaka.
Zawierał umowy z wykonawcami robót fachowych. Organizował prace społeczne, a także nadzorował całość zadania i prowadził odpowiednią dokumentację prac.

Remont i rozbudowa Domu Strażaka przeprowadzona w latach 1985-1987, kosztowały 3.234.000 zł (przed denominacją). Na kwotę tą złożyły się dotacje z państwowego budżetu terenowego w wysokości 1.300.000,00 zł, dotacja z fundacji czynów społecznych w wysokości 500.000,00 zł, a także wpłaty pieniężne ludności przyznane przez Zebranie Wiejskie – 534.800,00 zł. W czynie społecznym mieszkańcy wsi wykonali pracę o wartości 950.000,00 zł.
Komenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Kaliszu przyznała OSP Gola pomoc rzeczową w postaci 1.800 kg blachy ocynkowanej, na pokrycie dachu strażnicy. Oddanie do użytku wyremontowanego i rozbudowanego Domu Strażaka miało miejsce w dniu 26 lipca 1987 roku. Uroczystość związana była z nadaniem jednostce OSP nowego sztandaru.

Ceremonia nadania sztandaru rozpoczęła się na boisku sportowym w Goli.
Na uroczystość, prócz oficjalnych władz zaproszono sąsiednie jednostki OSP z Wójcina, Chróścina, Łubnic, Bolesławca, Mieleszyna, Kamionki, Żdżar, Kostowa i Byczyny.
Sztandar ufundowała strażakom wieś. Przy okazji uroczystości wręczono zasłużonym strażakom odznaczenia pożarnicze i państwowe.
W uroczystościach związanych z oddaniem do użytku wyremontowanego Domu Strażaka oraz nadania sztandaru jednostce OSP uczestniczyli Naczelnik Gminy Bolesławiec – ówczesny Prezes Gminnego Związku OSP w Bolesławcu Pan Krystian Owczarek, I Sekretarz Straży Pożarnych Kaliszu - Edward Kupijaj.
Uroczystość zgromadziła setki ludzi, którzy przyjechali do Goli nawet z bardzo odległych miejscowości.
Otwarcia domu Strażaka dokonali wspólnie: Naczelnik Gminy Krystian Owczarek, I Sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Bolesławcu Jerzy Kuc, Prezes OSP w Goli Zbigniew Golek oraz przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego OSP w Kaliszu.

Przemówienie przed otwarciem Domu Strażaka wygłosiła sołtys wsi Gola pani Urszula Dela.
Powiedziała wtedy min.:”Jednostka naszej OSP obchodzi dziś swój wielki jubileusz – 75 rocznicę swojego powstania. Wydarzenie to zbiega się z dwoma innymi wydarzeniami, które stanowią kamienie dziejowe w działalności każdej OSP. Dziś bowiem zostanie rozwinięty sztandar naszej jednostki oraz oddamy do użytku społeczeństwu naszej wsi i strażakom wyremontowany i rozbudowany Dom Strażaka."

Dom Strażaka rozbudowany został o pomieszczenie garażu na przyszły samochód pożarniczy. Wymieniono w Sali podłogę, okna i drzwi, pokryto budynek nowym dachem z blachy ocynkowanej. Pod sceną wybudowano pomieszczenia kuchenne, a z części korytarza wydzielono pomieszczenie gospodarcze, rodzaj podręcznego magazynku. Świetlica pozostała w niezmienionym kształcie, z tym tylko, że ze świetlicy prowadzą obecnie drzwi do kuchni znajdującej się pod sceną. Wyremontowana „sala”, jak potocznie nazywa się Dom Strażaka, była bardzo potrzebna miejscowej społeczności. „Sala” była i jest wykorzystywana dla wielu imprez, zebrań, rozgrywek w tenisa stołowego, turniejów w szachy i warcaby.

W roku 1998 jednostka naszej straży została wyposażona w pierwszy samochód, który służył jej dla celów bojowych i transportowych. Samochód ten podarowany został jednostce przez Dyrektora Pomocy Społecznej Chróścin Zamek panią - Urszulę Dela.
Obecnie jednostka dysponuje małym samochodem pożarniczym marki „ŻUK”, przekazanym nam przez jednostkę OSP w Żdżarach.
Działalność naszej jednostki wiąże się z realizacją zadań statutowych zarówno w zakresie ochrony przeciwpożarowej jak i w zakresie organizacji życia kulturalnego dla członków jednostki jak i mieszkańców wsi.
Uczestniczymy w zawodach pożarniczych oraz w konkursach wiedzy pożarniczej.
W konkursach wiedzy pożarniczej nasz Druh Tobiasz Kłodziński dotarł do finału krajowego wiedzy pożarniczej.

Na dzień 17 maja 2011 roku nasza jednostka liczy 32 członków zwyczajnych, 3 członków honorowych, 6 członków wspierających.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 5 członków.

Opracował: Marek Wejner
Gola 04.09.2011 r.


W dniu 28 kwietnia 2015 roku OSP Gola otrzymała na wyposażenie nowszy samochód marki "Daewo" - Lublin 3 ,który to zastąpił poprzedni samochód marki "Żuk"
Samochód "Żuk" przekazano na wyposażenie dla OSP w Kamionce.
W roku 2015 z finansów pochodzących z funduszu sołeckiego i budżetu UG Bolesławiec prowadzone są kompleksowe remonty wnętrza remizy, jak i obejścia wokół.
Na duże uznanie zasługuje fakt niemałego wkładu pracy własnej członków obecnej OSP w Goli podczas tych remontów.

Andre 1.5.2015 r.


Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej