top_banner
Katyń 1940 - Pamiętamy

Ofiary zbrodni "katyńskiej" 1940 roku

 

 

 

Str. 2

por. Antoni Dulas

Ten sam los spotkał też innego mieszkańca Wójcina, Antoniego Dulasa, syna Franciszka i Marianny z Flisińskich,
urodzonego 24 października 1910 roku w Wójcinie.


Antoni Dulas po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Wójcinie, podjął naukę w Seminarium Nauczycielskim w Krotoszynie.
Seminarium to ukończył w 1930 roku. W roku 1932 ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu.
W 1935 roku został mianowany podporucznikiem rezerwy z przydziałem mobilizacyjnym do 8 pułku ułanów.
Pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w Nakwasinie, pow. kaliski, obecnie pow. płocki.


Po kampani wrześniowej 1939 roku i niewoli sowieckiej osadzono go w obozie jenieckim w Kozielsku,
zamordowano strzałem w tył głowy także w kwietniu 1940 roku w Katyniu.
CAW, AP 4012; MiD WIH, L.W. z 2 IV 1940; AM 81. Nr listy wywozowej -[?]-386-3

Link do >> Polskich Cmentarzy Wojennych
(www.nekropolie.federacja-katyn.org.pl)

 

Niestety brak jest fotografii Antoniego Dulasa, jeśli tylko będą dostępne zostaną tu niezwłocznie umieszczone

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej