top_banner
Katyń 1940 - Pamiętamy

Ofiary
zbrodni "katyńskiej" 1940 roku
i innych obozów zagłady

 

 

 

 

Str. 6

Spis odnalezionych ofiar z naszej okolicy*

Wykaz sporządzono podczas przeglądania list polskich oficerów i policjantów, a pomordowanych przez NKWD, pochowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, oraz obywateli Polskich z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, wśród których jest niestety najwięcej osób o niewiadomych danych.

(*)Choćby i dlatego, poniższa lista jest niepełna i może być niedokładna.
Wykaz zawiera osoby z okolic nam bliskich ze względu na miejsce urodzenia ofiar. Ze względu na podobne nazwy miejscowości mogły się na nim znaleźć także osoby niepochodzące z naszych okolic, za co z góry przepraszam.

Cały spis zawierał na dzień 30.09.2010 - 17.945 nazwisk, ułożonych w porządku alfabetycznym.
Można było go prześledzić pod adresem internetowym Katedry Polowej Wojska Polskiego : www.katedrapolowa.pl/ofiary
(od 2012 roku wykaz jest niedostępny)


Dziś (20.11.2017) polecam przeszukać zestawienie ze strony >> http://www.labiryntarium.pl.

Zobacz też >> Wyszukiwarkę na www.nekropolie.federacja-katyn.org.pl


Zestawienie 50 osób w porządku alfabetycznym :
(zapis archiwalny - www.katedrapolowa.pl)


Str 1 nr 44.
Chor. Feliks ADAMSKI, ur.1897-05-20, miejsce urodzenia: Olszowa k. Kępna, baon KOP "Krasne", zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Chor. Feliks ADAMSKI s. Jana i Zofii ze Stasiaków, ur. 20 V 1897 w Olszowej, pow. kępiński. Żołnierz Leg. Pol., uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. Ukończył wojenny kurs dla oddziałów szturmowych w Belgii (1919) oraz kursy kreślarsko-budowlane. Chorąży zawodowy w baonie KOP „Krasne”. Odznaczony VM 5 kl., KW i MN. żonaty z Jadwigą z Wiśniewskich, miał dzieci: Alfredę, Aleksandrę, Halinę , Tadeusza i Edwarda.


Str 2 nr 58.
Post. Władysław ADAMSKI, ur.1908-06-12, miejsce urodzenia: Wójcin, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Posterunkowy Policji Państwowej Władysław ADAMSKI s. Wawrzyńca i Magdaleny z Łuczaków, ur.12 VI 1908 w Wójcinie.
W policji od 1932. We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Grucznie pow. świecki.


Str 8 nr 417.
Ppor. Marian BARANOWSKI, ur.1912-05-07, miejsce urodzenia: Naramice pow. wieluński, nauczyciel, 27 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Marian Stanisław BARANOWSKI s. Józefa i Marianny z Polowych, ur. 7 V 1912 w Naramicach, pow. wieluński. Nauczyciel. Harcmistrz. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Lesznie i dywizyjnego kursu pchor. rez. w 27 pp. Mieszkał w Ożegowie, gm. Siemkowice, pow. wieluński, bdd.


Str 11 nr 590.
Ppor. Leon BEDNAREK, ur.1912-11-04, miejsce urodzenia: Chobanin pow. wieluński, nauczyciel, 27 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Leon BEDNAREK s. Józefa i Rozalii z d. Rudnik, ur. 4 XI 1912 w Chobaninie, pow. wieluński. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Ostrzeszowie (1932) i SPR Piech. w 27 pp (1935). Dwukrotnie powoływany na ćwiczenia rez. w 27 pp. Ppor. mianowany 1 I 1938. Nauczyciel szkoły powszechnej w Trauguttówce na Kresach, bdd.


Str 27 nr 1316.
Por. Tadeusz BRYŁKA, ur.1911-09-08, miejsce urodzenia: Wieruszów pow. wieluński, OZ 13 DP, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Por. Tadeusz BRYŁKA s. Wincentego i Joanny z Kołodziejczyków, ur. 8 IX 1911 w Wieruszowie, pow. wieluński, woj. łódzkie. W 1939 służył w 44 pp. We IX 1939 był w kadrze oficerskiej OZ 13 DP. Miał żonę Marię i córkę Krystynę, bdd.


Str 54 nr 2728.
St. post. Alojzy DRAPIEWSKI, ur.1899-08-25, miejsce urodzenia: Praszka, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
St. post. PP Alojzy DRAPIEWSKI s. Konstantego i Jadwigi, ur. 25 VIII 1899 w Praszce. W WP ochotniczo od 13 XI 1918 do 1 XII 1919. W policji od 1 XII 1919 do 30 XI 1922 i po odbyciu obowiązkowej służby wojskowej ponownie od 1 II 1924. Początkowo służył w pow. krzemienieckim (1924). We wrześniu 1939 w Kdzie. Pow. w Kowlu. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDSŁ.


Str 57 nr 2866.
Ppor. Antoni DULAS, ur.1910-10-24, miejsce urodzenia: Wójcin pow. wieluński, nauczyciel, 8 p. uł., zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Antoni DULAS s. Franciszka i Marianny z Flisińskich, ur. 24 X 1910 w Wójcinie, pow. wieluński. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Krotoszynie (1930). Kierownik szkoły powszechnej w Nakwasinie, pow. kaliski , obecnie pow. płocki. Ukończył SPR Kaw. w Grudziądzu (1932). Ppor. mianowany w 1935, przydzielony do 8 p. uł. żonaty ze Stefanią z Dudraków, miał córkę.


Str 63 nr 3152.
Ppor. Gerhard FEIGE, ur.1906-07-03, miejsce urodzenia: Kępno, 29 pp, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Ppor. piech. rez. Gerhard Józef FEIGE s. Józefa i Antoniny z Grütznerów, ur. 3 VII 1906 w Kępnie. Absolwent gimnazjum w Kępnie (1926) i SPR Piech. Przydzielony w 1931 do 29 pp. Odbył w latach 1933, 1935 i 1937 ćwiczenia rezerwy w 29 pp jako dca plut. Student Wyzszej Szkoły Handlowej, bdd.


Str 63 nr 3180.
Ppor. Leon FERTAŁA, ur.1912, miejsce urodzenia: Ożarów, gm. Mokrsko pow. Wieluń woj. Łódzkie, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie Ppor. Leon FERTAŁA s. Tomasza, ur. 1912, bdd.


Str 77 nr 3854.
Post. Roman GŁOWIENKOWSKI, ur.1912-02-03, miejsce urodzenia: Kępno, PWŚl., zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Post. PW.l. Roman GŁOWIENKOWSKI s. Jana i Katarzyny z Pichłuszewskich, ur. 3 II 1912 w Kępnie. W PW. l. od 1 XII 1938 z przydziałem do 1 komp. kand. na szer. Kdy Rez. w Katowicach, od 15 I do 30 IV 1939 w 1 plut. kursu szer. Od 1 V 1939 . i nadal we wrześniu 1939 . na Post. w Ustroniu pow. cieszyński.


Str 81 nr 4065.
Rtm. Witold GORZECHOWSKI, ur.1889-04-03, miejsce urodzenia: Wieruszów, prawnik, OK I, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Rtm. kaw. rez. Witold GORZECHOWSKI s. Kazimierza i Michaliny z Bruszewskich, ur. 3 IV 1889 w Wieruszowie, pow. wieluński. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Kijowskiego (1913). W WP w 1919 przydzielony do sądu wojsk. w Lublinie, w 1920 do Dtwa Strzelców Granicznych. W 1921 walczył na froncie w szeregach V Brygady Jazdy. W 1934 przydzielony do oficerskiej kadry OK I. Prawnik, bdd.


Str 83 nr 4176.
Ppor. Jan GRABIŃSKI, ur.1908-02-04, miejsce urodzenia: Wieluń, tech. elektr., 6 baon tlgr., zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Ppor. łącz. rez. Jan Kazimierz GRABIŃSKI s. Kazimierza i Kazimiery z Wolnych, ur. 4 II 1908 w Wieluniu. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotech. (1932). Przydzielony do BPR Łącz. w Zegrzu. W 1933 przeniesiony do rezerwy z 7 baonu telegraf., w którym odbył ćwiczenia w latach 1934 i 1935. Przydzielony w 1937 do 6 baonu telegraf. Pracownik Gazowni Miejskiej w Warszawie, bdd.


Str 85 nr 4256.
Por. Władysław GRELA, ur.1897-01-26, miejsce urodzenia: Dzietrzkowice, aspir. PP, 9 pp Leg., zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Por. piech. rez. Władysław GRELA s. Franciszka i Barbary z Dudkowskich, ur. 26 I 1897 w Dzietrzkowicach, pow. wieluński. Od 1915 żołnierz Legionów Polskich; ranny. W 1918 wstąpił ochotniczo do WP, służył w I baonie 9 pp Leg. Dwukrotnie ranny w latach 1919–1920. Po zakończeniu wojny nadal w 9 pp Leg jako d-ca plut. i adiutant III baonu. W 1921 ukończył kurs SP chor. Przeniesiony do rezerwy w 1922, wstąpił do PP, aspirant. Ćwiczenia rezerwy odbył w CW Żand. (1937) Odznaczony VM 5 kl., KN, bdd.


Str 86 nr 4301.
Ppor. Władysław GRODZKI, ur.1908-06-20, miejsce urodzenia: Podzamcze, student, 23 pp, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Ppor. piech. rez. Władysław Aleksander GRODZKI s. Kacpra i Marii z Całkosińskich, ur. 20 VI 1908 w Podzamczu, pow. kępiński. Absolwent gimnazjum w Kępnie (1927) i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 23 pp (1932). Odbył ćwiczenia rezerwy w 23 pp (1933, 1935, 1937/1938). Zmobilizowany do 23 pp. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim.


Str 93 nr 4647.
Ppor. Jan Stanisław HERDUŚ, ur. 1895-06-23,
miejsce urodzenia: Łęg pow. tarnowski,
nauczyciel, min. w Wójcine, 28 pp, zm. 1940, Katyń.


Str 96 nr 4824.
St. post. Józef IDASIAK, ur.1890-03-02, miejsce urodzenia: Skomlin, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
St. post. PP Józef IDASIAK s. Pawła i Elżbiety, ur. 2 III 1890 w Skomlinie. W policji od 1925. Przez wiele lat służbę pełnił w Sieradzu, m.in. w Kdzie Pow., a we wrześniu 1939 na Post.


Str 109 nr 5461.
Ppor. Tadeusz JĘDRASIK, ur.1910-10-14, miejsce urodzenia: Bębnów pow. wieluński, nauczyciel, 80 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Ppor. rez. Tadeusz JĘDRASIK s. Michała i Katarzyny z Oganiaczów, ur. 14 X 1910 w Bębnowie pow. wieluński. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Krotoszynie (1930) i kursu podchorążych w 79 pp (1933). Ppor. mianowany ze starsz.1 I 1935, przydzielony do 80 pp. Nauczyciel szkoły powszechnej w Cieciułowie, pow. wieluński.


Str 109 nr 5462.
St. post. Adam JĘDRASIK, ur.1895-02-19, miejsce urodzenia: Skomlin, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
St. post. PP Adam JĘDRASIK s. Antoniego i Józefy, ur. 19 II 1895 w Skomlinie. W policji od 23 XI 1918. Przez wiele lat służbę pełnił w woj. łódzkim – we wrześniu 1939 na Post. w Rudnikach pow. wieluński.


Str 122 nr 6117.
Ppor. żand. Jan KĘPA, ur.1908-06-19, miejsce urodzenia: Dzierzkowice, absolwent CW Żand. w Grudziądzu, żandarmeria, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Ppor. żand. Jan KĘPA s. Ignacego i Agnieszki z Rachoniów, ur. 19 VI 1908 w Dzierzkowicach. Ukończył CW Żand. w Grudziądzu. Służył kolejno w Lidzie, Mołodecznie, a we wrześniu 1939 w Białymstoku.


Str 125 nr 6287.
Post. Franciszek KLETA, ur.1902-12-01, miejsce urodzenia: Krzyworzeka, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Post. PP Franciszek KLETA s. Józefa i Marianny z Kłękich, ur. 1 XII 1902 w Krzyworzece. W policji od 1928. Do 1 X 1931 służbę pełnił na Post. w Pajęcznie pow. radomszczański, skąd przeniesiony został na Post. w Jeziorsku pow. turecki i tam nadal we wrześniu 1939.


Str 128 nr 6421.
Post. Jan KNOROWSKI, ur.1892-12-12, miejsce urodzenia: Mokrsk Rządowy, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
Post. PP Jan KNOROWSKI s. Józefa i Marianny ze Spodymków, ur. 12 XII 1892 w Mokrsku Rządowym. W WP od 1 VII do 11 XI 1920. W policji od 1 X 1923 na Post. Tłuste pow. zaleszczycki. Od 1 I 1924 służył w komp. gran. Trybuchowce pow. buczacki, od 8 IV 1925 w komp. gran. Pińsk, następnie w pow. kobryńskim na Post.: Horodec (od 5 II 1926), Dywin (od 4 VI 1927 do 3 X 1931), Nowosiółki (do 8 XII 1933). Od 11 XII 1933 w woj. łódzkim – we wrześniu 1939 w Komis. w Pabianicach pow. łaski. Odzn. KZzaDz, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.


Str 143 nr 7158.
Por. Mieczysław KOZANKIEWICZ, ur.1889-11-11, miejsce urodzenia: Wieluń, mgr farm., 4 szp. okr., zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Por. sł. zdrow. rez. Mieczysław KOZANKIEWICZ s. Antoniego, ur. 11 XI 1889 w Wieluniu. Członek POW od 1916. Wstąpił ochotniczo do WP w 1918. Uczestnik wojny 1920 na froncie wołyńskim w Pol. Skł. San. nr II jako kierownik działu chirurgiczno- opatrunkowego. Od 1925 w 4 baonie san. Mgr farmacji. W 1939 w kadrze 4 Szp. Okr., bdd.


Str 167 nr 8353.
Ppor. Kazimierz LEWIŃSKI, ur.1911-02-21, miejsce urodzenia: Sokolniki pow. wieluński, nauczyciel, 29 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Kazimierz LEWIŃSKI s. Konstantego i Julianny z Menclów, ur. 21 II 1911 w Sokolnikach, pow. wieluński. Ukończył seminarium nauczycielskie w Rawiczu i dywizyjny kurs pchor. rez. w 25 DP w Szczypiornie (1935). Ppor. mianowany od 1 I 1938, przydzielony do 29 pp. Mieszkał w Melcuchach pow. wieluński, pracował w miejscowej szkole powszechnej. Był kawalerem.


Str 167 nr 8358.
St. post. Stefan LEWIŃSKI, ur.1906-08-15, miejsce urodzenia: Praszka, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.1
St. post. PP Stefan LEWIŃSKI s. Stanisława, ur. 15 VIII 1906 w Praszce. Do policji przyjęty 2 IV 1929 z przydziałem do woj. poleskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komis. w Ostrowie Wielkopolskim. St. post. mian. w kwietniu 1939.


Str 176 nr 8842.
Por. Jan MACIEJEWSKI, ur.1911-08-29, miejsce urodzenia: Wieruszów, nauczyciel, baon JHP, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Por. piech. rez. Jan MACIEJEWSKI s. Andrzeja i Walentyny z Sobczyńskich, ur. 29 VIII 1911 w Wieruszowie, pow. wieluński. Absolwent seminarium nauczycielskiego i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 67 pp (1935). Odbył ćwiczenia rezerwy w 14 pp (1936, 1937, 1938). W 1938 przydzielony do 27 pp. W 1939 w baonie JHP.


Str 178 nr 8932.
Ppor. Władysław MAJDA, ur.1903-12-11, miejsce urodzenia: Jaworek pow. wieluński, nauczyciel, 69 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Władysław MAJDA s. Piotra i Antoniny z Koniecznych, ur. 11 XII 1903 w Jaworku, pow. wieluński. Studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim. Odbył przeszkolenie wojskowe w SPR Piech. w Gródku Jagiellońskim (1930). Ppor. mianowany ze starsz 1 I 1932. Należał ewidencyjnie do 69 pp. Był nauczycielem szkoły powszechnej w Adamowie, pow. wolsztyński.


Str 181 nr 9064.
Ppor. Roman MALIŃSKI, ur.1906-02-19, miejsce urodzenia: Praszka pow. wieluński, technik włókiennik, 27 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Roman MALIN´ SKI s. Aleksandra i Petroneli z Zagrodników, ur. 19 II 1906 w Praszce, pow. wieluński. Ukończył Państwową Szkołę Włókienniczą w Łodzi i kurs w SPRPiech. nr 4 w Tomaszowie Maz. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1932, przydzielony do 27 pp, bdd.


Str 182 nr 9117.
Paweł MAMZEROWSKI, ur.1897-01-23, miejsce urodzenia: Krzyworzeka, osadnik wojskowy, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
Paweł MAMZEROWSKI s. Tomasza i Rozalii z Drygałów, ur. 23 I 1897 w Krzyworzece. Żołnierz Legionów Polskich. Osadnik wojskowy. We wrześniu 1939 zamieszkały w Berezowcu pow. stołpecki.


Str 185 nr 9287.
St. post. Franciszek MARYNOWICZ, ur.1885-10-09, miejsce urodzenia: Skomlin, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
St. post. PP Franciszek MARYNOWICZ s. Józefa, ur. 9 X 1885 w Skomlinie. W policji od 1920. Ostatnio służbę pełnił w woj. łódzkim – we wrześniu 1939 w Komis. w Zgierzu pow. łódzki.


Str 192 nr 9634.
St. post. Jan MIDEK, ur.1906-08-24, miejsce urodzenia: Krzyworzeka, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
St. post. PP Jan MIDEK s. Jana i Konstancji z Owczarków, ur. 24 VIII 1906 w Krzyworzece. W policji od 1929. Od 5 XI 1930 skierowany do woj. łódzkiego. Początkowo służbę pełnił w Kdzie Pow. w Wieluniu, a we wrześniu 1939 na Post. w Łękawie pow. wieluński.


Str 193 nr 9694.
Ppłk Hugon MIJAKOWSKI, ur.1891-03-31, miejsce urodzenia: Wieruszów, zca dcy 14 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppłk Hugon MIJAKOWSKI s. Władysława i Marii z Wiśniewskich, ur. 31 III 1891 w Wieruszowie. Student medycyny na UJ. Od 1915 w Legionach. W WP od 1918. Służył w 23 i 29 pp. Ukończył kurs w DCW w Rembertowie (1926). Od 1928 w 14 baonie KOP. Następnie przeniesiony do 14 pp, był zca˛ dcy tego pułku. Ppłk. mianowany ze starsz. 1 I 1933. Odznaczony VM 5 kl., KW, ZKZ. Żonaty.


Str 225 nr 11263.
Post. Józef PAZEK, ur.1908-03-03, miejsce urodzenia: Mieleszyn, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
Post. PP Józef PAZEK s. Jana i Marii, ur. 3 III 1908 w Mieleszynie. W policji od 5 X 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukończeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. krakowskiego. We wrześniu 1939 służył na Post. w Bieczu pow. gorlicki.


Str 228 nr 11415.
St. post. Bolesław PIECHOCIŃSKI, ur.1906-06-16, miejsce urodzenia: Wieluń, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
St. post. PP Bolesław PIECHOCIŃSKI s. Józefa i Leokadii ze Strzelczyków, ur. 16 VI 1906 w Wieluniu. W policji od 1932. Początkowo służbę pełnił w woj. tarnopolskim, skąd w 1934 przeniesiony do PP m.st. Warszawy, następnie w KG, skąd 3 VIII 1936 przydzielony do Kdy. Pow. w Będzinie do obsługi radiostacji i tam nadal we wrześniu 1939.


Str 229 nr 11454.
Kpt. Wacław PIELARSKI, ur.1900-10-24, miejsce urodzenia: Praszka pow. wieluński, CWLot. 1, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Kpt. Wacław PIELARSKI s. Andrzeja i Jadwigi z Łuckich, ur. 24 X 1900 w Praszce, pow. wieluński. Uczestnik wojny 1920. Absolwent SPR Piech. i Szkoły Oficerów Lot. (1928). Służył w 2 i 5 p. lot. 19 III 1938 awansował do stopnia kpt. obserwatora z przydziałem do CW Lot. nr 1 w Dęblinie na stanowisko zcy dcy oddziału portowego. Żonaty, miał córki Izabellę i Barbarę


Str 230 nr 11522.
Ppor. Stanisław PIETRUSZKA, ur.1907-11-09, miejsce urodzenia: Osiek pow. wieluński, nauczyciel, 60 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Stanisław PIETRUSZKA s. Andrzeja i Franciszki z Ofiarów, ur. 9 XI 1907 w Osieku, pow. wieluński. Ukończył seminarium nauczycielskie i kurs w BPR Piech. (1931). Ppor. mianowany ze starsz 1 I 1933. Ćwiczenia rez. odbywał w 55 i 60 pp. Nauczyciel szkoły powszechnej, bdd.


Str 235 nr 11764.
Ppor. Antoni PŁONKA, ur.1904-04-24, miejsce urodzenia: Radostów pow. wieluński, nauczyciel, 56 pp, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Antoni PŁONKA s. Wojciecha i Barbary z Misiów, ur. 24 IV 1904 w Radostowie, pow. wieluński. Absolwent seminarium nauczycielskiego. W l. 1928–1929 słuchacz SPR Piech. Przydzielony do 56 pp. Ppor. mianowany ze starsz. 1 I 1932. Nauczyciel szkoły powszechnej w Witaszycach, pow. jarociński, bdd.


Str 242 nr 12119.
Ppor. Kazimierz PRUSKI, ur.1906-02-19, miejsce urodzenia: Galewice, mgr farm., 2 szp. okr., zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Ppor. sł. zdrow. rez. Kazimierz PRUSKI s. Franciszka i Franciszki z Abrysiewiczów, ur. 19 II 1906 w Galewicach, pow. wieluński. Absolwent gimnazjum w Sieradzu (1926), Wydziału Farmacji Uniwersytetu Poznańskiego (1930) i SPR San. w Warszawie (1931). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1934. Przydzielony do 2 Szp. Okr. Ćwiczenia rezerwy odbył w 1938 na kursie oficerskim przy WS Inż. w Warszawie. Mgr farmacji, bdd.


podch. Edward Franciszek SPYCHAŁA, ur. 10.08.1910r. w Bremie (Niemcy). Syn Łukasza i Marii.
W 1929r. ukończył Seminarium Nauczycielskie w Lesznie, po czym podjął pracę we wsi Skrzynno. Następnie był kierownikiem szkoły w Krajance, powiat wieluński. W 1933r. ukończył 7 - miesięczny kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, skąd został przeniesiony na dalsze szkolenie na dywizyjnym kursie w 27 pułku piechoty w Częstochowie. Ukończył je w 1933r. z wynikiem dobrym, lokatą 26/50, w stopniu plutonowego podchorążego. Praktykę oraz ćwiczenia w 1934, 1935 i 1937r. odbył w 27 pułku piechoty. Szkolony był w charakterze dowódcy plutonu ckm. Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem z 1.01.1936r. W końcu sierpnia 1939r., w ramach mobilizacji, przydzielony do Batalionu Obrony Narodowej w Wieluniu.
Uczestniczył w działaniach wojennych we wrześniu.

W nie wyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych, których NKWD ZSRR przekazało do dyspozycji NKWD w Smoleńsku 9 lista wywozowa nr 29/4 z 13.04.1940r., poz. 32, teczka personalna 4702).
Wywieziony z Kozielska prawdopodobnie transportem IX (z 15.04) lub X (z16.04.1940r.) do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany.
Ekshumowany z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie drugiej, zidentyfikowany pod numerem 1166.


Str 290 nr 14548.
Por. Franciszek SUŁKOWSKI, ur.1900-06-06, miejsce urodzenia: Piaski pow. wieluński, mierniczy, 8 baon sap., zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Por. rez. Franciszek SUŁKOWSKI s. Wincentego i Marianny z Krzywańskich ur. 16 VI 1900 w Piaskach, pow. wieluński. W 1920 żołnierz 229 pp. Absolwent Szkoły Mierniczej w Łomży (1923). Pracował w Sieradzu. Ukończył SPR Sap. w Warszawie (1924). Por. mianowany od 1 I 1935, przydzielony do 8 baonu sap. W 1939 zmob. do 31 pp. Żonaty z Gustawą z Brzezińskich, miał troje dzieci: Andrzeja, Krzysztofa i Elżbietę.


Str 295 nr 14755.
Ppor. Ryszard SZCZEPANIK, ur.1912-10-22, miejsce urodzenia: Wieluń, nauczyciel, MSWojsk., zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Ryszard Bogusław SZCZEPANIK s. Zygmunta i Bronisławy z Nogawskich, ur. 22 X 1912 w Wieluniu. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Wągrowcu (1932). Uczył w Półtoranowiczach, pow. piński. Ukończył kurs pchor. rez. przy 59 pp (1933). Ppor. od 1 I 1935. Od 1937 w korpusie oficerów int., w Biurze Pers. MS Wojsk.


Str 303 nr 15169.
Ppor. Kazimierz SZYMAŃSKI, ur.1902-06-16, miejsce urodzenia: Praszka pow. wieluński, nauczyciel, OZ 14 DP, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Kazimierz SZYMAŃSKI s. Antoniego i Eleonory z Grygosińskich, ur. 16 VIII 1902 w Praszce, pow. wieluński. W 1920 służył w 8 pp Leg. Absolwent kursu dla nauczycieli w Poznaniu (1922). Kierownik szkoły w Pecnie pow. śremski. Ppor. od 1 IX 1932, zmob. do OZ 14 DP. Żonaty ze Stefanią Ruszczyńska, miał córki Elżbietę i Bogumiłę.


Str 316 nr 15845.
Post. Stanisław TYLKOWSKI, ur.1899, miejsce urodzenia: Sokolniki, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
Post. PP Stanisław TYLKOWSKI s. Tomasza, ur. w 1899 w Sokolnikach. Do policji przyjęty 16 I 1925 z przydziałem do Kdy Woj. w Łucku. 17 XI 1934 z woj. wołyńskiego przeniesiony do woj. poznańskiego i tam pełnił służbę we wrześniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDSŁ.


Str 316 nr 15846.
Przod. Stefan TYLKOWSKI, ur.1900-08-22, miejsce urodzenia: Bolesławiec, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
Przod. PP Stefan TYLKOWSKI s. Jakuba i Jadwigi z Litków, ur. 22 VIII 1900 w Bolesławcu. W WP od 11 XI 1918 do 18 III 1922, sierż. W policji od 9 XI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 VII 1925. Służbę pełnił w pow. brzeskim, m.in. na Post. w Tomaszówce, od 10 IX 1938 na stanowisku kmdta Post. w Czernawczycach i tam nadal we wrześniu 1939. Przod. mian. 1 VII 1929. Odzn. KW, BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDSł.


Str 316 nr 15850.
Kpt. Zenon TYMIŃSKI, ur.1899-05-09, miejsce urodzenia: Wieruszów, dca komp., 96 pp rez., zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Kpt. piech. Zenon TYMIŃSKI s. Tomasza i Pelagii z Bruńskich, ur. 9 V 1899 w Wieruszowie, pow. wieluński. Od 1918 w WP w 2 pp Leg., następnie służył w 7 pp Leg., 81 pp, potem w Szk. Podof. Piech. dla Małoletnich nr 2 i 65 pp. Od listopada 1935 dca 2 komp. granicznej baonu KOP „Stołpce”. W 1939 dca 2 komp. 96 pp rez. Awansowany do stopnia kpt. ze starsz. 1 I 1935. Odznaczony KW 2. bdd.


Str 321 nr 16054.
Plut. Tomasz WALCZAK, ur.1902-12-06, miejsce urodzenia: Jutrków, 7 pac, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Plut. zaw. Tomasz WALCZAK s. Franciszka i Katarzyny, ur. 6 XII 1902 w Jutrkowie, pow. kępiński . W WP od 1923 w stopniu szeregowca, w 1937 awansowany do stopnia plutonowego. Do września 1939 pełnił służbę w 7 pac.


Str 329 nr 16480.
Przod. Jan WIERZCHOSŁAWSKI, ur.1898-01-22, miejsce urodzenia: Wójcin, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
Przod. PP Jan WIERZCHOSŁAWSKI s. Franciszka i Agnieszki z Sasów, ur. 22 I 1898 w Wójcinie. Uczestnik powstania wielkopolskiego. We wrześniu 1939 pełnił służbę w policji w Tarnopolu. Odzn. KW.


Str 334 nr 16726.
Por. Bolesław WŁODARCZYK, ur.1906-04-02, miejsce urodzenia: Wieluń, nauczyciel, 27 pp, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Por. piech. rez. Bolesław WŁODARCZYK s. Józefa i Leokadii z Balcerowskich, ur. 2 IV 1906 w Wieluniu. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Suwałkach i SPR Piech. Pełnił służbę w 27 pp. Przynależny ewidencyjnie do PKU Wieluń. W 1939 zmobilizowany do 27 pp. Ppor. ze starsz. 1 I 1932. Kierownik Szkoły Powszechnej w Wierzbiu pow. wieluński.


Str 340 nr 17012.
St. post. Stefan WOŹNIAK, ur.1896-05-24, miejsce urodzenia: Mieleszyn, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
St. post. PP Stefan WOŹNIAK s. Andrzeja i Rozalii z Pyciów, ur. 24 V 1896 w Mieleszynie. W policji od sierpnia 1925. Przez wiele lat służbę pełnił w Łodzi, m.in. w Kdzie Rez. Konnej m. Łodzi i w VIII Komis., we wrześniu 1939 w Kdzie Miasta. St. post. mian. 1 I 1938.


Str 349 nr 17482.
Ppor. Jan ZAWADZKI, ur.1910-12-25, miejsce urodzenia: Praszka, urzędnik, zm. 1940, Charków

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Charkowie
Ppor. piech. rez. Jan ZAWADZKI s. Józefa i Ludwiki z Szczepańskich, ur. 25 XII 1910 w Praszce, pow. wieluński. Absolwent Instytutu Nauk Handl. Gosp. w Wilnie (1932). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1936. Urzędnik, bdd.


Str 353 nr 17664.
Ppor. Józef ZIEMSKI, ur.1911-02-08, miejsce urodzenia: Zalesie pow. kozienicki, nauczyciel, OZ 7 DP, zm. 1940, Katyń

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Katyniu
Ppor. rez. Józef ZIEMSKI s. Benedykta i Marcjanny z Miturskich, ur. 8 II 1911 w Zalesiu, pow. kozienicki. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Ursynowie (1930). Nauczyciel w szkole powszechnej w Wójcinie. Ukończył dywizyjny kurs pchor. rez. przy 15 pp (1933). Ppor. od 1 I 1936. Zmob. do OZ 7 DP. Żonaty z Janiną z Wawrzynkowskich, miał córkę Marię i syna Tadeusza.


Str 355 nr 17787.
St. post. Kazimierz ZYNGIER, ur.1891-08-05, miejsce urodzenia: Gaszyn, PP, zm. 1940, Miednoje

Notatka z Wykazu pomordowanych Księgi Cmentarnej w Miednoje t.2
St. post. PP Kazimierz ZYNGIER s. Karola i Józefy z Turkowskich, ur. 5 VIII 1891 w Gaszynie. W policji od 1919. Służbę pełnił m.in. w pionie śledcz. policji woj. kieleckiego, do 11 VIII 1939 w Wydz. Śledcz. w Częstochowie, z którego przeniesiony do woj. poleskiego, we wrześniu 1939 w Brześciu n. Bugiem.


Cześć ich pamięci !

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2023.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej