top_banner

Przedmowa

str. 1

Kliknij aby powiększyć


Książka autorstwa Ryszarda Mączki "Dzieje Wójcina nad Prosną"


               O Wójcinie nad Prosną ukazało się dotąd niewiele opracowań.
Pierwszym, który pokusił się napisać mini-monografię tej miejscowości, był ks. Walenty Patykiewicz, autor szkicu „Wieś Wójcin koło Wielunia. Szkic monograficzny wsi i parafii” (1955 r.) = (Pat). Praca ta znajduje się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej, niestety, dotąd w postaci maszynopisu. Szkoda, że wiele szkiców tego pracowitego historyka porozrzucanych jest w wielu miejscach i nie doczekało się dotąd książkowego wydania.
 „Ziemia wieluńska w XII – XVI wieku. Studia z dziejów osadnictwa” (1961 r.) = (RRZ) – to dysertacja doktorska historyka łódzkiego Ryszarda Rosina, która jest najbardziej wszechstronną pozycją książkową, jaka się do tej pory ukazała na temat ziemi wieluńskiej czasów średniowiecza i początków epoki nowożytnej.
Podobną wartość ma praca Wojciecha Szczygielskiego poświęcona późniejszym czasom: „Produkcja rolnicza gospodarstwa folwarcznego w Wieluńskiem od XVI do XVIII w.” = (WSzP).
  Powodowany nostalgią wójcinianin, emigrant do Australii, Konrad Józef Wilczyński, opisał zapamiętany przez siebie wycinek historii Wójcina, starając się utrwalić równocześnie miejscową gwarę wójcińską: „Wójcin mego dzieciństwa 1934 –1939”(1993r.) = (Wil).
  Wiele obszernych odniesień do dziejów Wójcina można znaleźć w trzech monografiach Jana Maślanki:
- „Dzietrzkowice. Rys historyczny wsi 1234 – 2006” (2007) = (JMD);
- „Łubnice pocysterskie 1234 – 2007” (2008) = (JMŁ);
- „Dwory Weryho - Darewskich na tle dziejów" (2010) = (JMW);
Nieco danych dostarczą nam też książki:
  „Gola 1900-2000" Jerzego Deli = (Del) i „Nad Prosną i Niesobią" Jerzego Maciejewskiego = (Mac).
Wśród wydawnictw słownikowych najwięcej informacji na temat historii Wójcina zawierają:
 - „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” (t. 13, 1893 r.) = (SKKP);
- „Słownik historyczno-geograficzny ziemi wieluńskiej w średniowieczu”, Ryszard Rosin (1963 r.) = (RRS).
Wiadomości o Wójcinie znajdziemy w kilku publikacjach źródłowych, w których są dokumenty z XV –XVI w. (p. Bibliografia i aneksy): „Matricularum Regni Poloniae..." = (MR), „Acta Capitulorum..." = (AC), „Liberum Beneficiorum" = (LBŁ) oraz w pięciu opracowaniach z cyklu „Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich” z XVI-XVIII w. = (Lus).
 
Niestety, informacje o Wójcinie z XIX i XX wieku, oprócz wiadomości zawartych w opracowaniach J. Maślanki, J. Deli i ks. W. Patykiewicza, są więcej niż skromne. Należy się wdzięczność tym wszystkim, którzy pochylili się nad tym maleńkim punkcikiem na Ziemi, poświęcili mu swoje myśli i uczucia, czas i trud, uwieczniając go swoim piórem. W niniejszym szkicu, opierając się na powyższych opracowaniach, postaram się wykorzystać dodatkowe źródła i dodać własne przemyślenia, mając skromną nadzieję, że również przyczyniam się w jakiejś mierze do sprawy promocji Wójcina nad Prosną, najcudowniejszego miejsca pod Słońcem. Jako rodowity wójcinianin, którego wszyscy przodkowie zamieszkiwali w Wójcinie, sam niejedną historię mam do opowiedzenia, korzystając z zapamiętanych strzępków ich relacji i poruszając się po znanym mi obszarze. Specjalne podziękowania należą się Andrzejowi Głąbowi z Wójcina, twórcy sieci internetowej w tamtej okolicy, autorowi strony „wojcin.pl", na której mogłem gościć i publikować kolejne części powstającego opracowania. Na tej stronie znalazłem wiele informacji, zwłaszcza starych zdjęć, które inspirowały mnie do kontynuowania pracy. Wiadomości i zdjęcia zaczerpnięte stamtąd opatrywałem przypisem: (w.pl.). Andrzej Głąb jest też autorem opracowania „Wójcin współczesny", które użyczył dla pełnego skompletowania „Historii Wójcina nad Prosną".
 Wszystkie odsyłacze do bibliografii, z której korzystałem, opatrzone zostały literami i liczbami, np. Pat 8, JMD 56, gdzie liczba oznacza numer strony, a litery - „namiary” na określone pozycje książkowe, których wykaz mieści się w ostatniej części opracowania zatytułowanej „Bibliografia i Aneksy". Aneksy zawierają kopie wielu starych dokumentów, które przepisałem, aby czytelnik mógł sam zapoznać się z całym źródłem dotyczącym Wójcina, a nie tylko wycinkami, jakie rozwinąłem w opracowaniu.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej