top_banner

Zmiana nazw ulic 2017


Kliknij aby powiększyć


Jedna z nazw ulicy do zmiany w Wójcinie

Decyzja w sprawie zmian za UG. Łubnice


               Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – pełny tekst (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) ,która weszła w życie w dniu 2 września 2016 r. i opinią Instytutu Pamięci Narodowej na temat znaczenia niektórych nazw władze administracyjne Gmin i Powiatów są zobowiązane zmienić niektóre nazwy ulic.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie przywołanej ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uzgodnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie w/w ustawy są wolne od opłat. Nie dotyczy to niestety opłat dla firm i instytucji.

Urząd Gminy w Łubnicach uchwalając ustawę 17 maja 2017 r. ogłosił konsultacje społeczne nad nowymi nazwami ulic...
Mając na względzie opinie mieszkańców zamieszkałych przy pięciu następujących ulicach w Wójcinie:

*    22 Lipca,
*    F. Dzierżyńskiego,
*    H. Sawickiej,
*    K. Świerczewskiego,
*    A. Zawadzkiego
- zobowiązał Sołtysów do przeprowadzenia ankiety pisemnej z mieszkańcami zamieszkałymi przy tych ulicach.

Równocześnie każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię w ankiecie internetowej na stronie UG Łubnice, lub bezpośrednio pod tym adresem.

Kwestia nadania nowej nazwy dla ulicy, która utrwaliła się już przez lata i funkcjonuje w świadomości mieszkańców nie jest sprawą prostą ani łatwą.
Dlatego też bardzo proszę o nadsyłanie i podawanie w ankietach swoich własnych i przemyślanych propozycji jej zmiany.


Jednocześnie by troszkę ułatwić wybór nowych nazw, chciałbym podsunąć kilka możliwych rozwiązań:
1. nowa nazwa może zawierać tradycje nazewnictwo przyjęte w danym rejonie (np. nazw tzw. "dzielnic", jak choćby Makowszczyzna, czy Ladomierz, itp)
2. nosić charakter lub funkcję głównego obiektu przy tej ulicy, (kościół, remiza OSP, pola, łąki)
3. nosić cechy charakterystyczne dla danej ulicy, (jej przebieg, miejsce docelowe, układ w terenie, inne skojarzenie)
4. wskazane jest też by posiadała wspólny charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie.

Nie należy natomiast nadawać nazw już zastosowanych, jako nazwy innych ulic w tej miejscowości, ani też nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących już w istniejących nazwach ulic, lub też zawierających w sobie elementy i skojarzenia o negatywnym znaczeniu, czy pochodzących od nazwisk osób żyjących.

Propozycje nowej nazwy dla danej ulicy można składać w formie pisemnej ankiety dostarczonej przez sołtysa lub przesłać na podany wyżej adres internetowy.
W ankiecie internetowej znajdzieciecie min. takie oto propozycje i pytania które podaję poniżej:

kliknij na miniaturę poniżej żeby ją powiększyć
(na zdjęciu - w prawo to następne zdjęcie - w lewo poprzednie)

Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie
Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie Kliknij żeby powiekszyć zdjęcie

Decyzja dotycząca zmiany ulic zapadła na sesji Rady Gminy dnia 28.07.2017 r., wchodzi w życie z dniem 31.08.2017r. Do publicznej wiadomości podano ją min. na łamach gazety internetowej >> www.tugazeta.pl w dniu 29.07.2017.
Duże brawa należą się mieszkańcom ul. H. Sawickiej, ich działania doprowadziły do zmiany decyzji Rady Gminy. Mieli mieszkać przy ul. Akacjowej, a bedą mieli ul. Ladomierz. Reszta mieszkańców widocznie zgadza się na zaproponowane nazwy.
Nowe nazwy ulic to:
ul. K. Świerczewskiego zmienia się w ul. Strażacką
ul. 22 Lipca zmienia się w ul. Krótką
ul. F. Dzierżyńskiego zmineni nazwę na ul. Makową
ul. A. Zawadzkiego zmieni się na ul. Strzelniczą

Andrzej Głąb
29.07.2017

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2021.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej