top_banner

Tablica pamiątkowa przy kościele z 1996 roku

Kliknij aby powiekszyć

Tablica z 1996 (kliknij aby powiększyć)

 

 

 

 


Str. 2


Gaudenty Kostrzewa

Jest dziewiątą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele i czwartą na tablicy pamiątkowej nad Prosną.
Urodził się w Wójcinie 12.02.1894 r. Jego matka nosiła imię Balbina. W dniu 16.10.1916 zawarł związek małżeński z Bronisławą z domu Bednarek. Był właścicielem sklepu kolonialnego w Wójcinie i kupcem z zawodu. W 1934 został wybrany członkiem Rady Gromadzkiej w Wójcinie, kadencja rady trwała 5 lat. Aresztowany przez Niemców wraz z innymi mieszkańcami Wójcina 29.04.1940 i przewieziony do obozu w Dachau gdzie dotarł w dniu 06.05.1940. Otrzymał tam 8602 numer więzienny. Niedługo potem, w dniu 26.06.1940 został przeniesiony do obozu Mauthausen-Gusen gdzie otrzymał nowy numer więzienny 5291, tam zmarł 09.10.1940.


Bolesław Lodowski

Jest dziesiątą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele.
Urodził się około 1900 r. Żonaty z nauczycielką, mieli syna Jerzego (1934-2019), późniejszego profesora archeologii, muzealnika i badacza średniowiecza, długoletniego dyrektora Muzeum Archeologicznego we Wrocławiu (1979-1999). W okresie międzywojennym Bolesław Lodowski był strażnikiem granicznym na Goli. Brał też udział w wojnie obronnej 1939 roku, po jej zakończeniu został aresztowany, następnie zwolniony i deportowany wraz z całą rodziną w okolice Byczyny. Podczas okupacji pracował na tartaku w Wołczynie. W 1943 został ponownie aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. Tam przebywał aż do 1945 roku. Następnie został przeniesiony do obozu w Litomierzycach. Zginął w niejasnych okolicznościach podczas ewakuacji (prawdopodobnie marsz śmierci) do obozu w Dachau w 1945 roku.


Leon Pietraszewski

Jest jedenastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele.
Był strażnikiem granicznym w Placówce Straży Granicznej Gola. Poległ podczas obrony mostu golskiego w pierwszych godzinach ataku wojsk niemieckich 01.09.1939 roku. Żonaty, w 1937 roku miał dwoje dzieci. Został pochowany na wójcińskim cmentarzu w jednym grobowcu wraz z innym obrońcą mostu - Janem Świątkiem.


Piotr Sikora

Jest dwunastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele i piątą na tablicy pamiątkowej nad Prosną.
Urodził się 26.06.1907 roku, w rodzinie Walentego i Franciszki. Aresztowany przez Niemców wraz z innymi mieszkańcami Wójcina 29.04.1940 i przewieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau. Zmarł w Mauthausen-Gusen około 1941 roku.


Ludwik Stępień

Jest trzynastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele.
Urodzony 02.12.1904 w Baranicy pow. Krasnystaw, syn Kazimierza i Franciszki. Po ukończeniu 4 klas szkoły ludowej w 1919 pracował na roli w gospodarstwie rodzinnym w kolonii Stryjno, gmina Rybaczewice. W dniu 23.09.1925 rozpoczął służbę wojskową w 9 pułku piechoty legionów. Od 25.01.1926 został przeniesiony do Korpusu Ochrony Pogranicza, batalion nr 17 w Dawigródku w którym służył do 30.09.1928. Ukończył tam szkołę podoficerską (1.03.1926 - 28.07.1926) w 5 brygadzie KOP i otrzymał awans na stopień kaprala. Po odbyciu służby wojskowej złożył podanie i został przyjęty z dniem 11.10.1928 do Straży Granicznej. Był żonaty. Pełnił służbę jako strażnik graniczny w Placówce Straży Granicznej Gola do chwili wybuchu II wojny światowej. Wczesnym rankiem 01.09.1939 został ciężko ranny podczas obrony mostu na Goli. Po przejściu wojsk niemieckich nie zgodził się na pomoc medyczną sanitariuszy niemieckich i wkrótce potem zmarł wskutek odniesionych ran. Został pochowany na cmentarzu w Skomlinie.


Stanisław Strózik

Jest czternastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele i szóstą na tablicy pamiątkowej nad Prosną.
Urodził się około 1919 roku, jego ojcem był Józef. Był nauczycielem. Został aresztowany przez Niemców wraz z innymi mieszkańcami Wójcina 29.04.1940 i przewieziony do obozu w Dachau. Najprawdopodobniej został przeniesiony do obozu Mauthausen-Gusen gdzie zmarł. Niestety brak dalszych danych na jego temat.


Jan Świątek

Jest piętnastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele.
Poległ podczas obrony mostu golskiego w pierwszych godzinach ataku wojsk niemieckich 01.09.1939 roku. Został pochowany na wójcińskim cmentarzu w jednym grobowcu wraz z innym obrońcą mostu - Leonem Pietraszewskim. Nie wiadomo dokładnie czy był strażnikiem granicznym czy też żołnierzem plutonu wzmocnienia granicznego. Brak dokładnych danych na jego temat.


Stanisław Wilczyński

Jest szesnastą postacią wymienioną na tablicy pamiątkowej przy kościele.
Niestety brak dalszych danych na jego temat.


 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2023.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej