top_banner

Harmonogram odbioru odpadów
na rok 2018

(poniżej podano dni dla każdego miesiąca)

MIESIĄC
KOMUNALNE
SUROWCE SUCHE
SZKŁO
STYCZEŃ
11
12
-
LUTY
8
9
9
MARZEC
8
9
-
KWIECIEŃ
12
13
-
MAJ
10
11
11
CZERWIEC
14
8
-
LIPEC
12
13
-
SIERPIEŃ
9
10
10
WRZESIEŃ
13
14
-
PAŹDZIERNIK
11
12
-
LISTOPAD
15
9
9
GRUDZIEŃ
13
14
-

Odbiór odpadów odbywa się w wyznaczonych dniach od godz. 6:00 do 20:00
Pracownicy firmy odbierającej odpady Eko-Region nie mają prawa wstępu na posesję, dlatego też pojemniki należy wystawić przed posesję od strony drogi publicznej.

Uwaga:
Zbiórki odpadów wielkogabarytowych dla Wójcina i Andrzejowa:
-> 28 marca (środa) 2018
-> 6 listopada (wtorek) 2018

PODSTAWOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW


KOMUNALNE

Wrzucać:
Pozostałości z segregacji odpadów komunalnych
Nie wrzucać: Gruzu, ziemi, gorącego żużlu i popiołu,
zużytego drobnego sprzętu RTV i AGD.


SUROWCE     SUCHE

Wrzucać:
Opakowania z tworzyw sztucznych (np. butelki typu PET, butelki po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych),
makulaturę (np. kartony, gazety, papier, książki), opakowania metalowe (np. puszki po napojach i żywności), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po napojach)
Nie wrzucać: Tłustego papieru, zużytych papierów higienicznych, tworzyw piankowych, silikonów, gum, tekstyliów.


SZKŁO

Wrzucać:
Czyste opakowania szklane (butelki, słoiki, flakony) inne opakowania bez zawartości.
Nie wrzucać: Szyb samochodowych, porcelany, żarówek, szkła okiennego, doniczek, stłuczki szklanej.


GABARYTY

Można wystawiać:
Zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory monitory, lodówki, pralki).
Zużyte opony (małe do 1250 mm) – duże opony od ciągników rolniczych nie będą odbierane, można je natomiast przekazywać do PSZOK zlokalizowanym na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach.
Złom metalowy.
Wykładziny, dywany.
Zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami).
Odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane, itp.)
Baterie i akumulatory.
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zabierane:
gruz, kamienie, materiały budowlane (np. cegła),
odzież, kołdry, pierzyny, szkło luzem,
opakowania po farbach i lakierach, odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
materiały zawierające azbest (np. eternit) i inne materiały niebezpieczne tu nie wymienione.

Uwaga !!! Gabaryty należy wystawić w dniu wywozu do godziny 6 rano.

Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 6.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane!

Ponadto odpady wielkogabarytowe, AGD i RTV można oddawać do punktu PSZOK w Łubnicach, teren oczyszczalni ścieków w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godz. 9 – 13.


Aktualizacja: Andrzej Głąb
Wójcin 06.11.2018

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2022.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej