top_banner

Jan Tomaszewski (1930-2020)
mistrz pszczelarski z Wójcina

 

 

 

 

 

Jan Tomaszewski, urodził się 13 września 1930. Przez całe swoje życie był związany z Wójcinem, tu żył i prowadził rodzinne gospodarstwo rolne. Od niepamiętnych czasów zajmował się też prowadzeniem pasieki pszczelarkiej i do tego zachęcał też innych. Zmarł 13 maja 2020 roku w wieku prawie 90 lat.


Poniższe informacje są zaczerpnięte z tekstu autorstwa pani Teresy Piotrowicz odczytanego podczas mszy pogrzebowej.

Jan Tomaszewski, prezes Koła Pszczelarzy w Wójcinie, a dla nas pszczelarzy – nasz Prezes. Odejście pana Jana to wielka strata, będzie brakować Jego obecności wszystkim: rodzinie, nam pszczelarzom, a także mieszkańcom korzystającym z owoców Jego pracy – miodu, który jest wielkim pokrzepieniem i lekiem nie tylko w chorobie. Pan Jan – od zawsze pszczelarz, wieloletni członek Koła Pszczelarzy, dla wielu kolega, przyjaciel, tata, dziadek, dobry sąsiad.

Początki Jego kierowania kołem sięgają 1997 roku, kiedy to po różnych zmianach i upadkach reaktywował je, obejmując teren aż trzech Gmin: Łubnice, Czastary i Bolesławiec. Współpracował z Samorządami wymienionych Gmin, Starostwem Powiatowym, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy Wielkopolski Południowej im. prof. Teofila Ciesielskiego w Kaliszu, licznymi Kołami Pszczelarskimi i innymi instytucjami zajmującymi się pszczelarstwem. Miał zawsze czas dla innych, służył radą i pomocą, szczególnie młodym pszczelarzom. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem pszczelarskim. Systematycznie uczestniczył w szkoleniach, aby pozyskiwać nową wiedzę, zachęcając do tego wszystkich pszczelarzy.

Pan Jan na stałe zapisał się w historii pszczelarstwa Ziemi Wieruszowskiej, zawsze znalazł czas, by uczestniczyć w licznych wydarzeniach lokalnych: Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe, kiermasze, na których często promował produkty pszczele, pokazując ich znaczenie w życiu i zdrowiu każdego człowieka. Wiedzę o pszczołach zaszczepiał także w dzieciach i młodzieży, chętnie prowadził ciekawe spotkania w okolicznych szkołach, na koniec częstował dzieci i nauczycieli miodem, którego smak został zapamiętany na długo. Brał udział w wielu ważnych wydarzeniach Kół Pszczelarzy zrzeszonych w Regionalnym Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej w Kaliszu, w Pielgrzymkach Pszczelarzy do świętego Józefa w Kaliszu oraz corocznie w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na uroczystość świętego Ambrożego na Jasnej Górze.

Za swoją aktywność i pracę pszczelarską, jak i społeczną pracę organizacyjną był wielokrotnie odznaczany: Srebrną i Złotą odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz Medalem im. prof. Teofila Ciesielskiego.

4 grudnia 2016 w obecności licznie zgromadzonej braci pszczelarskiej, władz Polskiego Związku Pszczelarskiego, Regionalnego Związku Pszczelarzy, okolicznych samorządów odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru oraz obchody 20-lecia Koła Pszczelarzy w Wójcinie.

Nam pszczelarzom będzie brakować zebrań organizowanych przez niego w Wójcinie, na które zapraszał nas często. Będzie brakować telefonów informujących o ważnych sprawach pasiecznych, a także odwiedzin w naszych pasiekach. Będziemy Go nosić na zawsze w pamięci i dziękować za dobro, które otrzymaliśmy od Niego. A zapisał się jako dobry, ciepły i życzliwy człowiek, kochający ludzi i przyrodę, a przede wszystkim pszczoły, te niewielkie, a jakże rozumne istoty, które dodawały Mu wiele natchnienia i otuchy w pracy i życiu, a ostatnio także w chorobie. Był taki jak one: pracowity, pomysłowy, otwarty na nowe działania, konsekwentny w dążeniu do wyznaczonego celu.
Niech umiłowane przez Niego małe owady będą razem z Nim, tam wysoko, w niebiańskiej pasiece!


Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć kliknij aby powiekszyc
Kliknij aby powiekszyc Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

30.05.2020

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej