top_banner

Otwarcie nowego kompleksu OSP Wójcin

19.07.2010

Zgodnie z wcześniejszymi planami, jak już informowaliśmy na stronie, w dniu 19.07.2010 o godz. 12, odbyło się oficjalne oddanie do użytku publicznego nowo wybudowanej sali OSP wraz z przylegającym do niej kompleksem, nazwanym dośc szumnie „Centrum kultury wsi Wójcin – Andrzejów”.  Oficjalnego otwarcia, a zarazem symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał były Wójt Gminy Łubnice, Eugeniusz Książek. W ten to sposób został on uhonorowany, gdyż to za jego kadencji został powzięty projekt i rozpoczęto budowę nowego obiektu.
           

W uroczystości, poza członkami OSP i KGW z Wójcina brali udział także wszyscy radni gminni i powiatowi z terenu naszej gminy, wielu pracowników Urzędu Gminy na czele z obecnym Wójtem Henrykiem Cioskiem, oraz przedstawiciele głównego wykonawcy projektu, a także liczne grono zaproszonych gości.
Swoją obecnością uświetnił uroczystość także nasz proboszcz Ks. kanonik Zbigniew Króczyński, który jednocześnie dokonał uroczystego poświęcenia budynku.
Nadmienić należy, że wspomnianą uroczystość obserwowali także przedstawiciele władz powiatowych tj. Starosta Andrzej Szymanek, oraz wojewódzkich, w osobie pana Franciszka Widery – Radnego Sejmiku województwa łódzkiego.

Chronologię wydarzeń można prześledzić tu : Galeria z przebiegu prac nad obiektem
oraz z samego dnia oddania nowych budynków : Zdjecia z uroczystego oddania całości 19.7.2010

Jako mieszkańcy Wójcina, życzmy sobie więcej takich imprez, które inicjowałyby nowy etap historii, czy też działalności różnego typu obiektów, z których wójcinianie mogliby korzystać, a zarazem być ich dumnymi gospodarzami. Stary obiekt który służył mieszkańcom przez prawie 70 lat był już mocno zniszczony i w ostatnim czasie stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa. Powstały kompleks to nowoczesna budowla, czy będzie równie funkcjonalna jak efektowna – czas pokaże.
Wszyscy mieszkańcy ogromnie się cieszą, że nadszedł nowy etap dla dziejów Wójcina, w postaci klimatyzowanego i nowoczesnego obiektu. Powstał, jak to dziś bardzo częste, przy dużym udziale środków finansowych Unii Europejskiej z tzw. funduszu „Odnowy i rozwoju wsi”.
Sam projekt, choć zmieniany kilkakrotnie, został zamknięty i zrealizowany. Dużym wkładem osobistym w powstanie w/w obiektu wykazał się prezes OSP Wójcin, pan Stnisław Kulak  
Na zakończenie obecny Wójt Henryk Ciosek przedstawił Zarząd OSP w Wójcinie, jako oficjalnego opiekuna nowo otwartego budynku. Jednocześnie zaprosił wszystkich mieszkańców wsi do „zwiedzania” obiektu, do końca tygodnia. Uwieńczeniem uroczystości stał się równie uroczysty co obfity obiad, przygotowany i obsługiwany zwyczajowo, przez niezmordowane panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wójcinie.
Następny etap, to rozpoczęcie funkcjonowania dla dobra mieszkańców przez następne pokolenia. 

Andrzej Głąb

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2024.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej