top_banner
Katyń 1940 - Pamiętamy

Ofiary zbrodni "katyńskiej" 1940 roku

 

 

 

Str. 3

asp. Władysław Adamski

Trzecim mieszkańcem Wójcina, który poniósł śmierć z rąk sowieckich oprawców był Władysław Adamski, którego jako przedwojennego policjanta zmobilizowano także we wrześniu 1939 roku i tak jak dwoje poprzednich bohaterów, dostał się do niewoli sowieckiej, z której już nie wrócił.
Władysław Adamski z Wawrzyńca i Magdaleny z Łuczaków, ur.12 VI 1908 w Wójcinie.
 W policji służył od 1932.
We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Grucznie pow. świecki.
Został umieszczony w obozie jenieckim Ostaszkowo i zamordowany w Miednoje, w kwietniu 1940 roku. Nr listy wywozowej 027/4-184-18
Link do >> Polskich Cmentarzy Wojennych
(www.nekropolie.federacja-katyn.org.pl)

 

Tabliczki pośmiertne wszystkich trzech „katyńczyków” związanych z Wójcinem znajdują się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, jak również innych pomordowanych przez NKWD.
10 listopada 2007 roku Pan Prezydent RP Lech Kaczyński pośmiertnie awansował wójcińskich „katyńczyków” do stopnia porucznika, również innych bestialsko zamordowanych oficerów i podoficerów o jeden stopień wojskowy.

Niestety brak jest fotografii Władysława Adamskiego, jeśli tylko będą dostępne zostaną tu niezwłocznie umieszczone.

 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2019.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej