top_banner

Kalendarium

Wójcin XV-XXI wiek

 

XIV w. – początki Wójcina i parafii
1459 – pierwsza zachowana wzmianka o parafii Wójcin (ks. Jakub in Woyczino)
ok 1460 – przyłączenie parafii Żdzary do parafii wójcińskiej
ok 1518 – powstanie folwarku w Wójcinie (Andrzej Dunin)
1522 – informacja o istnieniu szkoły w Wójcine
1564 – informacje o 2 młynach na Prośnie, „Wioczki–Otręba” i „Kossni”
1616 – pierwsza wzmianka o istnieniu folwarku Gola
1681 – pożar 1 kościoła w Wójcine
1683 – ukończenie budowy 2 kościoła
1793 – 1807 - Wójcin pod zaborem pruskim
1807 – 1815 - Wójcin w Księstwie Warszawskim
1810 – pierwsza wzmianka o koloni Ladomierz
1811 – powstanie nowego cmentarza na dzisiejszym Andrzejowie
1815 – 1914 – Wójcin pod panowaniem rosyjskim
1833 – budowa 3 kościoła parafialnego
ok. 1850 – budowa cmentarnej kaplicy grobowej Weryho-Darewskich
1864 – uwłaszczenie chłopów (nadania ziemi na własność)
1884 – pierwsza wzmianka o kolonii Makowszczyzna
1887 – pierwsza wzmianka o folwarku Makowszczyzna
1894 – budowa Szkoły Powszechnej w Wójcinie „biała szkoła”
1899 – ukończenie budowy kaplicy w Goli
ok 1900–1903 – sprzedaż folwarku Wójcin (powstaje Andrzejów)
30.07.1911 – pożar 3 kościoła wraz z dużą częścią wsi
1911 – zezwolenie władz carskich na powstanie Straży Ogniowej w Wójcinie
ok 1913 – odłączenie się od parafii Żdzar i Wiewiórki
1913–1920 – lata budowy obecnego 4 kościoła parafialnego
1914 – 1918 – Wójcin pod okupacją niemiecką
ok. 1926 – zakup nowego budynku szkolnego „czerwona szkoła”
1932 – powstanie Związku Strzeleckiego i strzelnicy
1934 – pierwsza Poczta i telefon w Wójcine
1936 – rozbudowa „czerwonej szkoły”
1939 – początek budowy sali OSP
1939–1945 – II wojna, deportacje, prześladowania, obozy koncentracyjne
19.1.1945 – "wyzwolenie" Wójcina przez Armię Radziecką
10.08.1946 – koniec „bandy Rudego” w wójcińskim młynie
ok. 1947(?) – powstaje GS „SCh” Wójcin
1953 – przekształcenie gminy Dzietrzkowice w gminę Łubnice
1954 – powstaje Gromadzkia Rada Narodowa w Wójcinie
zima 1959–1960 – elektryfikacja wsi
1960 – pierwsza droga asfaltowa Bolesławiec – Wieluń
1961 – budowa piekarni w Andrzejowie
ok. 1963 (?) – regulacja koryta rzeki Prosny
ok. 1964–1967 budowa betonowego mostu na Goli
1.10.1967 – otwarcie nowej szkoły „tysiąclatki” w Wójcine
1973 – koniec działalności Gromadzkich Rad Narodowych
1973 – przejście Goli do gminy Bolesławiec
ok. 1973 – asfalt na drodze na Golę
1975 – Wójcin w woj. kaliskim
1978 – powstanie RSP Wójcin
13.07.1979 – I peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej w parafii Wójcin
1980–1983 – budowa sieci wodociągowej
ok. 1983 (?) – koniec ronda w Wójcine
1985–1987 – budowa pawilonu handlowego
ok. 1990 – asfalt na drodze do Ludwinowa
1992 – Wójcin należy do nowopowstałej Diecezji kaliskiej
1997–1999 – budowa nowego budynku przedszkola
1996–2008 – utworzenie „Obszaru chronionego krajobrazu doliny Prosny”
1999 – Wójcin należy znów do woj. łódzkiego, koniec woj. kaliskiego
1999 – powstanie Gimnazjum i koniec szkoły 8 klasowej w Wójcinie
1.05.2004 – wejście Polski do UE
2004-2005 – budowa kanalizacji dla Wójcina i Andrzejowa
2006 – rozpoczęcie prac przy budowie nowego kościoła na Goli
2007 – budowa przekaźnika telefonii komórkowej na Nowinach
2007–2008 – rozbiórka starej i budowa nowej sali OSP (część CKW)
21.04.2009 – rusza strona internetowa – wojcin.pl
06.2009 – namiastka "asfaltu" na drodze Wójcin – Żdżary
23.08.2009 – dożynki Diecezji kaliskiej w Wójcine
11.2009 – utwardzenie i asfalt na drodze do Chróścina
2009–2010 – budowa reszty zaplecza dla „Centrum Kultury Wsi”
13.05.2010 – poświęcenie nowego kościoła filialnego w Goli
19.07.2010 – oficjalne otwarcie całości „Centrum Kultury Wsi Wójcin – Andrzejów”
4.1.2011 - pierwsze wydanie książkowe historii Wójcina, autorstwa R. Mączki
08-09.03.2011 - II peregrynacja obrazu MB Częstochowskiej, Wójcin - Gola
16-17.07.2011 - jubileusz 100 lecia OSP Wójcin
04.09.2011 - jubileusz 100 lecia OSP Gola
11-12.08.2012 - jubileusz 60-lecia LKS "Zryw" Wójcin
27.08.2012 - otwarcie strzelnicy pneumatycznej
9.12.2012 - początek budowy nowej szatni dla LKS Zryw
20.12.2012 - Nowy mercedes "Atego" dla OSP Wójcin
11.05.2013 - oficjalne przekazanie i poświęcenie samochodu dla OSP
9.06.2013 - otwarcie placu zabaw "Nivea" k. szkoły
19.11.2013 - asfalt na ul. E. Orzeszkowej
21.12.2013 - otwarcie drogi ekspresowej S-8 (odcinek Syców - Walichnowy)
6.4.2014 - nowa książka "Posłowie i riposta" do historii Wójcina
20.9.2014 - zakończenie modernizacji i nowy asfalt na Świerczewskiego
29.10.2014 - otwarcie drogi ekspresowej S-8 (odcinek Walichnowy - Sieradz)
7.2.2015 - 50-lat Koła Łowieckiego "Sokół" Bolesławiec z/s w Wójcinie
28.4.2015 - "Lublin 3" zastępuję wysłużonego "Żuka" w OSP Gola


opracował: Andrzej Głąb

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2017.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej