top_banner
Straż Celna

Placówki i Komisariaty Straży Celnej, Policji Państwowej, Urzędu Celnego w okolicach Wójcina

Str. 2


kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(na zdjęciu - prawa strona to następne zdjęcie - lewa poprzednie)

kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć
kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć kliknij aby powiększyć

W/g zachowanych informacji ("Szemantyzm Straży Granicznej" w roku 1927 - patrz np. zdjęcie nr.1) w okolicach Wójcina pełniły służbę następujące Posterunki i Komisariaty Straży Granicznej:

 • Placówka Straży Granicznej w Goli,
  gdzie pracowało 8 strażników :

  - przodow. Kopczyński Jan (nr. 841)
  - st. straż. Suchomel Bolesław (nr. 1032)
  - straż. Barchewicz Franciszek (nr. 771)
  - straż. Zenejkus Franciszek (nr. 769)
  - straż. Sołtysiak Franciszek (nr. 845)
  - straż. Kaleta Jan (nr. 643)
  - straż. Stachowski Jan (nr. 757)
  - straż. Jezierski Stanisław (nr. 773)
 • Komisariat Straży Granicznej w Goli,
  gdzie pracowało 2 strażników :

  - kierownik, komisarz Koszykiewicz Jan
  - pomocnik, przodow. Borkowski Marcin
 • Placówka Straży Granicznej - Wójcin - Papiernia,
  gdzie pracowało 5 strażników :

  - przodow. Buda Wincenty (nr.893)
  - straż. Bednarski Hieronim (nr. 828)
  - straż. Czubak Jan (nr. 829)
  - straż. Kłobut Ludwik (nr. 697)
  - straż. Kaperski Antoni (nr. 791)

 • Placówka Straży Granicznej - Chróścin ,
  gdzie pracowało 7 strażników :

  - s.st. Karpiński Stefan (nr. 790)
  - st. Jankowiak Bronisław (nr. 836)
  - st. Dyszlewicz Bronisław (nr. 727)
  - st. Kaczor Franciszek (nr. 840)
  - st. Pietrzak Aleksander (nr. 1131)
  - st. Pęciak Stanisław (nr. 883)
  - st. Gzik Teodor

 • Placówka Straży Granicznej Łubnice - Krupka,
  gdzie pracowało 5 strażników :

  - p. Machowski Franciszek (nr. 609)
  - st. Kik Stanisław (nr. 795)
  - st. Sołtysik Leon (nr. 856)
  - st. Wygoda Jakób (nr. 766)
  - st. Chmielewski Teodor (nr. 726)
 • Po roku 1927 w Placówkach Gola i Wójcin pracowali również:

  - st. Pietraszewski Leon (ginie podczas ataku niemieckiego 1.09.1939 r. i obrony mostu w Goli - pochowany na cment. w Wójcinie)
  - st. Świątek Jan (ginie podczas ataku niemieckiego 1.09.1939 r. i obrony mostu w Goli - pochowany na cment. w Wójcinie)
  - st. Balaśiński Andrzej (pochowany na cmentarzu w Wójcinie)
  - st. Stępień Kazimierz
  - st. Chwastowski Antoni
  - st. Michalski Franciszek
  - st. Synówka (brak imienia)
  - przodow. Panikowski (brak imienia) naczelnik SG w Goli
  - kier. komisarz Grocholski Walenty - policja w Goli
  - st. Obersztyn Walenty - (ginie podczas ataku niemieckiego w niewyjaśnionych okolicznościach 1.09.1939 r - pochowany na cment. w Wójcinie
  - st. Skałecki Stefan - służył w czasie okupacji jako policjant niemiecki
  - st. Korbel (brak imienia)
  - brak dalszych danych personalnych (jeśli posiadasz jakieś informacje - proszę o ich przekazanie) kontakt

NOTKA HISTORYCZNA

Przejście graniczne w Goli działa najprawdopodobniej już od 1919 roku. (brak dokładniejszego datowania!)
Do roku 1930 przechodzi liczne przeobrażenia.
Około roku 1930 (w wyniku reorganizacji) przeniesiono istniejący tu Komisariat SG w Goli do pobliskich gminnych Dzietrzkowic.
Komisariat ten obejmował tereny od Grześlaków do Chróścina, liczył średnio ok. 60 strażników, a dowódcą był komisarz Atanazy Kawerniński
Komisariat w Dzietrzkowicach dowodził placówkami w miejscowościach: Bezula, Krupka, (Wójcin) Papiernia, Gola i Chróścin.

Już po reorganizacjach w całym Powiecie Wieluńskim działały trzy Komisariaty: pierwszy to Komisariat Jelonki, drugi to Komisariat Praszka i trzeci to Komisariat Dzietrzkowice.

W Goli i Wójcinie (Papierni - dzisiejszy młyn) pozostają Placówki SG wraz z Posterunkiem Policji i Komorą Celną przy przejściu granicznym w Goli.
Budynek Strażnicy, Komisariatu, a potem Placówki SG w Goli mieścił się w dawniejszym budynku p. Brząkałów (dziś pod nr. 48)
Żołnierze SG i Policji stołowali się w budynku p. Fronczyków gdzie mieściła się także działająca tam wtedy piekarnia.
Żołnierze Straży Granicznej i Policji Państwowej byli także twórcami i główną siłą napędową powstałych na naszych terenach Związków Strzeleckich zrzeszajacych okolicznych, cywilnych mieszkańców. Taki właśnie Zwiazek Strzelecki powstał w Goli i Wójcine ok. 1932 roku, albo wcześniej. Była to ogólnopolska organizacja paramilitarna zrzeszająca głównie młodzież wiejską i rzemieślniczą. Prowadziła działalność w zakresie wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego, szkoląc młodzież przedpoborową. Organizację tą założył w Wójcinie „zielonka” Franciszek Michalski. Wtedy to powstała Strzelnica sportowa w lesie golskim. Przy strzelnicy powstały też dwa boiska: do koszykówki i do siatkówki.

Budynek Placówki SG w Wójcinie (Papiernia) to najprawdopodobniej zabudowania przy drodze wjazdowej do młyna w Wójcinie po lewej stronie tuż przy zabudowaniach należących do młyna.
Do pomocy Komisariatom służyły takze tzw. Placówki II linii SG, takie mieściły się np. w pobliskim Bolesławcu czy Skomlinie.

Ciekawy materiał filmowy traktujący o historii wybuchu II WŚ i oddziałów żołnierzy KOP w okolicach Wójcina, Goli, Bolesławca, Żdżar i Praszki z cyklu >> "Było... nie minęło"  pt. "Na zachodnich rubieżach" wyemitowanego na kanale TVP Historia w dniu 12.10.2013r. o godz. 15. (Niestety trzeba cierpliwie wyczekać ok. 3 min reklam na samym początku i w środku materiału) To oczywiście nie jedyny materiał filmowy traktujący o naszych terenach, ale ten zapadł mi szczególnie w pamięci ze względu na ciekawą i prawdziwą narrację historyczną. Polecam.

Dział dotyczący historii Straży Granicznej na naszym terenie jest ciagle w fazie tworzenia, proszę więc o cierpliwośc i wyrozumiałość jeśli coś nie jest jeszcze gotowe albo podane są nieścisłe dane lub daty ...  cdn ...

Więcej informacji z historii tych ziem zapraszam do działu historycznego
Więcej informacji nt. Placówki Straży Granicznej Wójcin "Papiernia" z Wikipedii
Więcej informacji nt. Placówki Straży Granicznej "Gola" z Wikipedii
Więcej informacji nt. Komisariatu Straży Celnej "Gola" z Wikipedii
Więcej informacji nt. Placówki Straży Granicznej "Gola" z Wikipedii
Więcej informacji nt. Placówki Straży Granicznej "Dzietrzkowice" z Wikipedii
Więcej informacji nt. Komisariatu Straży Granicznej "Dzietrzkowice", "Radostów" z Wikipedii


 

Copyright © by Andrzej Głąb Wójcin 2009 - 2017.
Strona wykorzystuje pliki cockies do monitorowania i obsługi więcej